Nawigacja

Видання IPN укр

2021

Czesław Nowak

  • Czesław Nowak. Zdjęcie ze zbiorów laureata.
    Czesław Nowak. Zdjęcie ze zbiorów laureata.

Człowiek instytucja, jeden z uczestników i organizatorów strajków w Gdańsku w grudniu 1970 roku, w sierpniu 1980, w grudniu 1981 i w sierpniu 1988 roku. Prezes stowarzyszenia „Godność”.

Od 1980 roku jest członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został aresztowany i skazany przez Sąd Marynarki Wojennej na 4,5 roku więzienia i 4 lata pozbawienia praw publicznych. Karę więzienia odbywał w Areszcie w Gdańsku i Potulicach. Zwolniony z więzienia na mocy amnestii w  końcu kwietnia 1983 roku, w 1988 roku został ponownie aresztowany i skazany na 6 tygodni aresztu. W lipcu 1988 roku Tajna Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Portu wybrała go na przewodniczącego. Był też redaktorem naczelnym związkowego pisma „Portowiec”.

W wyborach do Sejmu 4 czerwca 1989 roku zdobył mandat posła z ramienia Komitetu Obywatelskiego w Gdyni. Dwa lata później powtórnie został wybrany do Sejmu, tym razem z inicjatywy Porozumienia Centrum. W Parlamencie pracował w Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej oraz Komisji Polityki Społecznej. Po zakończeniu działalności poselskiej w 1993 roku powrócił  do pracy w Zarządzie Portu Gdańsk i zajął się organizacją Wolnego Obszaru Celnego.

Od 1994 roku jest prezesem Stowarzyszenia „Godność”, którego był współzałożycielem. Stowarzyszenie broni ideałów Solidarności, dąży do ukarania winnych komunistycznych zbrodni oraz usunięcia ze stanowisk sędziów i prokuratorów, którzy orzekali lub oskarżali w procesach politycznych w PRL. Ponadto stowarzyszenie, pod przewodnictwem Czesława Nowaka, podejmuje inicjatywy upamiętniające bohaterów i upowszechniające wiedzę o najnowszej historii Polski, m.in.: przywrócenia krzyża na mogiłach żołnierzy Westerplatte, postawienia tablicy upamiętniającej spotkanie papieża Jana Pawła II z młodzieżą na Westerplatte, wzniesienia pomników Józefa Piłsduskiego, Jana Pawła II i Ronalda Reagana czy Anny Walentynowicz oraz tablic upamiętniających m.in. masakrę robotników Wybrzeża w grudniu 1970, uczestników modlitw o wolną Polskę, gen. Ryszarda Kuklińskiego. Inicjator nazwania gdańskich ulic imieniem gen. Augusta Fieldorfa „Nila”, Anastazego Wiki-Czarnowskiego i Jaworzniaków. Obecnie Czesław Nowak wspiera inicjatywę budowy w Gdańsku-Brzeźnie pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z Ojców Niepodległości.

do góry