Nawigacja

Видання IPN укр

2019

Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie

  • Busk, cmentarz Legionistów (fot. ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie)
    Busk, cmentarz Legionistów (fot. ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie)

„Zawsze wierni Tobie, Polsko!”

Środowisko lwowskich działaczy społecznych, które dało początek Polskiemu Towarzystwu Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie rozpoczęło działalność w roku 1989 jako sekcja w ramach Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

W 1994 r. sekcja wydzieliła się jako niezależna organizacja społeczna statutem i nazwą nawiązująca do przedwojennego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów. Założycielami organizacji byli: Krzysztof Rumiński, Tadeusz Peszek, Jerzy Wilczyński, Ryszard Szymański, Włodzimierz Popławski i Eugeniusz Cydzik, który został jego pierwszym prezesem.

Głównym i najważniejszym zadaniem Towarzystwa w pierwszych latach jego działalności stała się odbudowa Cmentarza Obrońców Lwowa (Cmentarza Orląt). Dzięki staraniom Towarzystwa podejmowanym we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 2005 r. możliwe było uroczyste otwarcie kwatery Orląt w obecności prezydentów Polski i Ukrainy.

Przez lata działalności Towarzystwo roztoczyło opiekę nad około dwudziestoma miejscami pamięci we Lwowie i na Ziemi Lwowskiej. Członkowie Towarzystwa odwiedzają regularnie zbiorowe mogiły poległych w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w Zadwórzu, Cmentarz Legionistów w Busku, kwaterę Powstańców Styczniowych, kwaterę Powstańców Listopadowych na Cmentarzu Łyczakowskim, symboliczną mogiłę pomordowanych profesorów uczelni lwowskich na Wzgórzach Wuleckich oraz wiele innych miejsc związanych z polskim dziedzictwem na Kresach południowo-wschodnich.

Cmentarz Obrońców Lwowa pozostaje miejscem o szczególnym znaczeniu dla członków Towarzystwa. Nie tylko sprzątają oni mogiły żołnierskie i oprowadzają po nekropolii gości przybyłych z Polski, ale też każdej nocy pełnią dyżury na cmentarzu.

W 2019 r. Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojennymi we Lwowie obchodzi 25-lecie działalności.

do góry