Nawigacja

Видання IPN укр

2018

Stowarzyszenie Huta Pieniacka

  • Pomnik pomordowanych mieszkańców wsi Huta Pieniacka
    Pomnik pomordowanych mieszkańców wsi Huta Pieniacka

Stowarzyszenie Huta Pieniacka, zarejestrowane w 2008 roku, zrzesza ocalonych z Huty Pieniackiej, ich rodziny oraz osoby podejmujące wysiłki na rzecz godnego upamiętnienia ofiar zbrodni dokonanej na polskich mieszkańcach tej miejscowości 28 lutego 1944 roku.

Tego dnia ukraińscy żołnierze 4. Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS (złożonego z ochotników do dywizji SS „Galizien”) dowodzeni przez niemieckiego kapitana oraz wspierani przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii i członków paramilitarnego oddziału ukraińskich nacjonalistów, dokonali pacyfikacji polskiej ludności Huty Pieniackiej. Według szacunków ze śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie, zginęło wówczas ok. 850 osób. W Hucie Pieniackiej znajdowali się również Polacy, którzy uciekli z innych miejscowości w obawie przed morderstwami dokonywanymi przez ukraińskich nacjonalistów i wspierających ich chłopów.

W 2005 roku, dzięki staraniom bliskich ofiar oraz inicjatywie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w miejscu zbrodni stanął pomnik upamiętniający pomordowanych Polaków. – Jesteśmy tu po to, by dowieść, że Polska o nich nie zapomniała – mówił wówczas sekretarz ROPWiM Andrzej Przewoźnik, a jego słowa wyznaczyły kierunek działalności powstałego trzy lata później stowarzyszenia.

Obecnie jednym z najważniejszych zadań Stowarzyszenia Huta Pieniacka jest organizacja, we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, uroczystości upamiętniających zbrodnię w Hucie Pieniackiej. W 2009 roku zaproszenie do udziału w obchodach 65. rocznicy pacyfikacji wsi przyjęli prezydenci Polski i Ukrainy – Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko.

Stowarzyszenie wydaje też własne publikacje, organizuje zloty motocyklowe, konferencje, wystawy oraz spotkania edukacyjne. Dzięki zaangażowaniu członków udało się m.in. przeprowadzić renowację cmentarza w Hucie Pieniackiej – jedynej pozostałości po wsi, zrównanej z ziemią w 1944 roku.

Członkowie Stowarzyszenia nie tylko pielęgnują pamięć o bolesnej historii, ale też starają się budować dialog polsko-ukraiński – w oparciu o prawdę historyczną. Jednym z przejawów tej działalności jest wsparcie finansowe młodzieży ze szkoły w Hołubicy w obwodzie lwowskim oraz rodzin polskich i ukraińskich.

do góry