Nawigacja

Видання IPN укр

2018

Polski Teatr Ludowy we Lwowie

  • Polski Teatr Ludowy we Lwowie
    Polski Teatr Ludowy we Lwowie

Jesteśmy polskiej kultury sztandarem,
Mamy ludzi upajać polskiej mowy czarem,
Mamy polszczyzny być dla innych wzorem,
Poezji naszej być ambasadorem.

We fragmencie wiersza Piotra Hausvatera – poety, dramaturga i pedagoga, zawiera się istota działalności powstałego z jego inicjatywy na przełomie 1957 i 1958 roku Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.

Od 60 lat prezentuje on bogaty dorobek ojczystej kultury, kontynuując narodową tradycję teatralną. Przez dekady wokół tej szlachetnej idei skupiło się grono profesjonalistów oraz amatorów – aktorów, kompozytorów, plastyków i choreografów. Nie tylko Polaków, ale także Ukraińców i Rosjan zamieszkałych we Lwowie.

W 1968 roku, podczas obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia teatru, artyści mieli już na koncie 25 premier i ponad 150 przedstawień, gościnne występy w pobliskich miejscowościach, ale także na kilku dużych scenach Wilna.

Rok później, w trakcie wizyty w Moskwie, lwowski teatr wystawił m.in. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego – ten ponadczasowy dramat utrzymał się w repertuarze teatru nieprzerwanie aż do października 1981 roku. Drugie dziesięciolecie istnienia polskiej sceny teatralnej we Lwowie zaowocowało też m.in. wystawieniem dzieł Moliera i Szekspira. Wyjątkowym wydarzeniem była premiera „Fantazego” Juliusza Słowackiego, przygotowana specjalnie na obchody 20-lecia Polskiego Teatru Ludowego.

Jesienią 1981 roku jego działalność stanęła jednak pod znakiem zapytania, ze względu na represje wobec artystów ze strony komunistycznych władz Lwowa. Mimo że na początku 1982 roku teatr wznowił działalność, władze nie zezwoliły na powrót do jego starej nazwy (z przymiotnikiem „polski”). Ponownie zaczęto jej używać dopiero w 1993 roku.

Od tego czasu teatr wystawiał sztuki także w wielu miejscach Polski oraz na Zachodzie – m. in. w Szwecji i Wielkiej Brytanii. Ważnym wydarzeniem był występ w Lubaczowie przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymki do Polski w 1991 roku. Lwowscy artyści zaprezentowali się także podczas uroczystości w Rudkach – z okazji powtórnego pogrzebu i poświęcenia rodowej krypty Aleksandra Fredry.

W 2008 roku, z okazji jubileuszu 50-lecia działalności artystycznej, Polski Teatr Ludowy został uhonorowany Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznawanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

do góry