Nawigacja

Видання IPN укр

2018

Marlena Piekarska-Olszówka

  • Marlena Piekarska-Olszówka
    Marlena Piekarska-Olszówka

Prezes Fundacji „Willa Jasny Dom”. Od lat, kierując się ideą szerzenia prawdy o powojennej historii Polski, popularyzuje wiedzę na temat antykomunistycznego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej.

Urodziła się 17 kwietnia 1979 roku w Łodzi.

Od 18 lat opiekuje się kamienicą położoną przy ul. Świerszcza 2 w Warszawie, w której w okresie od lutego do listopada 1945 roku mieściła się siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego. Komuniści urządzili w piwnicach gmachu cele więzienne, a na wyższych kondygnacjach pokoje przesłuchań i biura.

To właśnie w kazamatach budynku przetrzymywano i torturowano polskich bohaterów, nierzadko z bronią w ręku opierających się sowietyzacji kraju. Przez katownię przeszło około tysiąca kobiet i mężczyzn, w tym żołnierzy Armii Krajowej i antykomunistycznego podziemia. Potwierdzeniem ponurej przeszłości tego warszawskiego adresu są wyryte na ścianach cel inskrypcje i znaki krzyża, będące dowodem na bestialskie traktowanie więźniów przez funkcjonariuszy GZI WP.

Determinacja oraz zaangażowanie Marleny Piekarskiej-Olszówki w szerzenie prawdy o powojennym oporze przeciw komunizmowi sprawiły, że kamienica przy ul. Świerszcza 2 stała się ważnym miejscem pamięci narodowej na mapie Warszawy. Wiedzę o tym, co działo się za ścianami gmachu, upowszechnia dziś założona w 2013 roku z inicjatywy opiekunki tego miejsca Fundacja „Willa Jasny Dom”. Dzięki dotychczasowym działaniom Fundacji odkryto, zabezpieczono i udostępniono społeczeństwu pomieszczenia dawnego aresztu – dziś są niemym świadkiem tragicznych losów tych, którzy nie godzili się na sowietyzację Polski.

Marlena Piekarska-Olszówka upamiętnia bohaterską walkę Żołnierzy Wyklętych realizując i współrealizując projekty edukacyjne, m.in. „Seanse w Jasnej” (wraz z Oddziałowym Biurem Edukacji Naro-dowej IPN w Warszawie) oraz „Ponura przeszłość Willi Jasny Dom”.

Jest współautorką filmu pt. „Ciemna strona Jasnego Domu” oraz wystawy zatytułowanej „Krzyk murów”.

Z wiedzą o polskich bohaterach dociera także do dzieci i młodzieży. Wśród realizowanych przez nią inicjatyw jest m.in. konkurs plastyczny „Żołnierze Wyklęci – Samotni Herosi Partyzantki”, w którym biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Współpracuje z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutem Pamięci Narodowej, Towarzystwem Przyjaciół Warszawy Oddział KORT, Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania Warszawskiego, placówkami szkolnymi, Grupami rekonstrukcyjnymi, organizacjami pozarządowymi.

Od kilkunastu lat bezpłatnie oprowadza zwiedzających po zabytkowych piwnicach WJD oraz udostępnia je do realizacji filmów, teledysków.

W lutym 2018 została odznaczona przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem „Pro Patria”.

do góry