Nawigacja

Видання IPN укр

2016

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej – Warszawa, 20 maja 2016

 • Gala_Kustosz_2016_3a.jpg Gala_Kustosz_2016_3a.jpg
 • 49-49115.jpg 49-49115.jpg
 • 49-49117.jpg 49-49117.jpg
 • 49-49121.jpg 49-49121.jpg
 • 49-49124.jpg 49-49124.jpg
 • Kustosz_fotPZycienski16.JPG Kustosz_fotPZycienski16.JPG
 • Kustosz_fotPZycienski20.JPG Kustosz_fotPZycienski20.JPG
 • Kustosz_fotPZycienski23.JPG Kustosz_fotPZycienski23.JPG
 • Kustosz_fotPZycienski25.JPG Kustosz_fotPZycienski25.JPG
 • Kustosz_fotPZycienski26.JPG Kustosz_fotPZycienski26.JPG
 • Kustosz_fotPZycienski28.JPG Kustosz_fotPZycienski28.JPG

Śp. Irena Sandecka, gen. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. „Gryf”, dr hab. Janusz Smaza, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Pokolenie – to tegoroczni laureaci Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”, przyznawanej za zasługi w upamiętnianiu historii narodu polskiego. Nagrody w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie wręczył prezes IPN dr Łukasz Kamiński. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent RP Andrzej Duda.

 • Śp. Irena Sandecka całe życie była zaangażowana w podtrzymywanie polskości i ratowanie materialnego dziedzictwa Krzemieńca.
 • Stowarzyszenie Pokolenie popularyzuje wiedzę o najnowszej historiiPolski, a także pomaga byłym działaczom opozycji antykomunistycznej.

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej przyznawana jest instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Nagroda wskazuje na wartość bezinteresownej pracy na rzecz dobra wspólnego, jakim jest pamięć. Ma umacniać szacunek dla narodowej przeszłości i chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia.

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej została ustanowiona w lipcu 2002 roku przez pierwszego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa. Inicjatorem wyróżnienia był prof. Janusz Kurtyka, ówczesny dyrektor Oddziału IPN w Krakowie. W skład Kapituły, której przewodniczy Prezes IPN, wchodzą laureaci nagrody oraz osoby wskazane przez Kapitułę. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

Patronami medialnymi konkursu są: Polskie Radio, Telewizja Polska oraz „Gość Niedzielny”.

Więcej o nagrodzie:
http://ipn.gov.pl/o-ipn/nagroda-kustosz-pamieci-narodowej

Foto: Piotr Życieński, Jakub Lutyk

do góry