Nawigacja

Видання IPN укр

2014

Rozpoczęła się kolejna edycja Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”

  • statuetka
    statuetka

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania  kandydatów do XIII edycji Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej".

Nagroda przyznawana jest corocznie instytucjom, organizacjom społecznym i osobom za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła, na czele której stoi Prezes Instytutu. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia wniosku o przyznanie nagrody i przesłanie go do dnia 14 marca na adres e-mail kustosz@ipn.gov.pl. Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, a także zgodę kandydata na zgłoszenie (a w przypadku kandydatur pośmiertnych zgodę najbliższej rodziny). W przypadku zgłoszenia kandydatury własnej należy przedstawić co najmniej jedną rekomendację instytucji, organizacji społecznej lub osoby fizycznej.

Spośród nadesłanych propozycji wyłonionych zostanie pięciu laureatów. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu na Zamku Królewskim w Warszawie.  

Szczegółowych informacji udzielają:
Krzysztof Pytka
tel. (22) 581 87 45, e-mail Krzysztof.Pytka@ipn.gov.pl
Krzysztof Gottesman
tel. (22) 581 85 75, e-mail Krzysztof.Gottesman@ipn.gov.pl

Więcej o Nagrodzie „Kustosz Pamięci Narodowej"

Załączniki do strony

do góry