Nawigacja

Видання IPN укр

2012

Urszula Ewa Łukomska

  • Urszula Ewa Łukomska
    Urszula Ewa Łukomska

Urodziła się 1 stycznia 1951 r. w Starcach (pow. sieradzki). Po ukończeniu szkoły podstawowej w Godynicach rozpoczęła naukę w liceum pedagogicznym. W 1978 r. uzyskała tytuł magistra historii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1976 r. rozpoczęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Złoczewie (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych), gdzie pracuje do dziś. Nauczyciel dyplomowany. Opiekun muzeów szkolnych.

Już na początku pracy podjęła się tworzenia Izby Pamięci, w której udało jej się zgromadzić materiały dotyczące tragicznych losów Złoczewa w 1939 r. Udostępniała ją środowiskom lokalnym – urządzała wystawy zgromadzonych zbiorów, prowadziła lekcje muzealne. Swoimi doświadczeniami nauczyciela-muzealnika dzieliła się z innymi nauczycielami, dyrektorami szkół, organizując konferencje i spotkania.

Za nowatorskie wykorzystywanie zbiorów została nagrodzona przez Wojewódzką Radę Postępu Pedagogicznego. Jest organizatorem spotkań z kombatantami, byłymi więźniami obozów koncentracyjnych, sybirakami, członkami Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Spotkania te wzbogacają wiedzę uczestników na temat wydarzeń z lat 1939–45.

Od 35 lat współpracuje, początkowo z Okręgową Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi Delegaturą w Sieradzu, a następnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, organizując spotkania i seminaria, które dostarczają wiedzy z zakresu II wojny światowej, okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz przełomów lat 1945–1989.

W swej pracy stara się popularyzować znajomość historii najnowszej, kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie wśród młodzieży, utrwalać pamięć o minionych pokoleniach, dbać o miejsca pamięci narodowej.

Za pracę i upowszechnianie wiedzy na temat regionu i losów mieszkańców oraz osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymała liczne nagrody i odznaczenia.

do góry