Nawigacja

Видання IPN укр

2010

Muzeum Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki

  • Muzeum Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki
    Muzeum Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki

Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki zlokalizowane jest na terenie parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. To tu od maja 1980 roku pełnił swoją duszpasterską posługę ksiądz Jerzy Popiełuszko, zamordowany w październiku 1984 przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Tutaj też odbył się wielki pogrzeb i pochówek męczennika, a do jego grobu pielgrzymowały rzesze ludzi. Dotychczas naliczono ich 18 milionów. Wśród nich były głowy państw, hierarchowie Kościoła, działacze polityczni i społeczni, artyści, ludzie pracy.

Muzeum zostało otwarte 16 października 2004 roku, w 20. rocznicę śmierci księdza Jerzego, w podziemiach kościoła św. Stanisława. Do marca 2010 roku odwiedziło je prawie 400 tysięcy osób. Wśród tych, którzy przyczynili się do powstania tego wyjątkowego miejsca pamięci i jego obecnego kształtu, wymienić należy ks. prałata Zygmunta Malackiego, od 1998 r. proboszcza parafii, autora m.in. książek „Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki – u grobu Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki" (1999), „Sługa Boży ksiądz Jerzy Popiełuszko" (2002), animatora współpracy z organizacjami, urzędami państwowymi, samorządem Warszawy i Żoliborza, a także z Instytutem Pamięci Narodowej, aby na różne sposoby – poprzez wystawy, konferencje naukowe, popularne odczyty – utrwalać pamięć o ks. Jerzym Popiełuszce (ks. Zygmunt Malacki zmarł 7 sierpnia 2010 r.). Trzeba także wymienić Grzegorza Pfeifera, Ewę Annę Zając i dr. Jacka Kwiatkowskiego. Muzeum powstało dzięki zaangażowaniu wielu innych osób, m.in. Katarzyny Soborak z działającego przy parafii Archiwum Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki.

Muzeum jest bardzo ważną instytucją edukacyjną, w której zwłaszcza młodzi Polacy mogą poznawać prawdę o PRL-u i ludziach, którym cały naród zawdzięcza wolność. Jest nowoczesną formą prezentacji życia i posługi ks. Jerzego. W zbiorach zgromadzono wiele pamiątek związanych z jego życiem, pracą duszpasterską oraz męczeńską śmiercią. Można tam obejrzeć kołyskę z czasów dzieciństwa, przedmioty codziennego użytku, a także liczne pamiątkowe fotografie. Do najcenniejszych eksponatów należy z pewnością sutanna, w której kapłan został zamordowany.

„Są wydarzenia i osoby, których zapomnieć nie można. Do takich osób należy Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko, a wydarzeń – Jego męczeńska śmierć. Przesłaniem Jego życia były słowa: »zło dobrem zwyciężaj«. Zło zawsze jest niszczące, a szczególnie gdy polega na przemocy człowieka nad człowiekiem i systemu nad społeczeństwem. Wspominając ks. Jerzego Popiełuszkę, a także Jego męczeńską śmierć, pragniemy ukazać sobie i innym, Polsce i światu, że prawda, sprawiedliwość, wolność i miłość są wartościami niezniszczalnymi oraz stanowią o godności, wielkości każdego człowieka i społeczeństwa" – te słowa, znajdujące się na stronach wirtualnego Muzeum Księdza Jerzego, w pełni oddają charakter tego miejsca i ideę przyświecającą jego twórcom.

Miejsce to jest doskonałym przykładem bezinteresownego zaangażowania wielu osób w działalność na rzecz upamiętnienia jednej z najważniejszych postaci w najnowszej historii Polski oraz wydarzeń z nią związanych. Ukazując życie i działalność oraz męczeńską śmierć ks. Jerzego przybliża nas do zrozumienia czasów reżymu komunistycznego, metod i mechanizmów jego działania, ale także sprzeciwu wobec zła, nadziei i dziedzictwa Solidarności.

do góry