Nawigacja

Видання IPN укр

2009

Uroczystość wręczenia nagród Kustosz Pamięci Narodowej – Warszawa, 16 czerwca 2009

  • zdjęcie 1-18136 zdjęcie 1-18136
  • zdjęcie 1-18334 zdjęcie 1-18334
  • zdjęcie 1-18335 zdjęcie 1-18335
  • zdjęcie 1-18339 zdjęcie 1-18339
  • zdjęcie 1-18340 zdjęcie 1-18340
  • zdjęcie 1-18346. zdjęcie 1-18346.
  • zdjęcie 1-18348 zdjęcie 1-18348
  • zdjęcie 1 -18349 zdjęcie 1 -18349
  • zdjęcie 1-18350 zdjęcie 1-18350

16 czerwca 2009 w Sali Rady Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Kustosz Pamięci Narodowej. Patronat honorowy nad uroczystością objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. W tym roku laureatami nagrody są:

Nagrody wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Nagrodę dla Zespołu Redakcyjnego „Zeszytów Historycznych” odebrał Redaktor Naczelny Jacek Krawczyk. W imieniu Instytutu Piłsudskiego w Londynie nagrodę odebrała Sekretarz Generalny Anna Stefanicka, a w imieniu Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku – Członek Rady Instytutu Krzysztof Langowski.

Nagroda została ustanowiona w lipcu 2002 roku przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. Nagroda ma przywrócić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia. Kapituła przyznaje nagrodę corocznie. Kapitule przewodniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W jej skład wchodzą m.in. kolejni laureaci nagrody. Nagroda przyznawana jest instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział na rzecz upamiętniania historii polskiego Narodu w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.

do góry