Nawigacja

2009

Eugenia Maresch

  • Eugenia Maresch
    Eugenia Maresch

Urodzona na Wileńszczyźnie w rodzinie wojskowego. W lutym 1940 r. deportowana na Syberię (Ałtajski Kraj); w 1942 r. wraz z Armią Polską pod dowództwem gen. Andersa przybyła do Teheranu, od 1943 r. do 1947 r. – w obozie dla polskich uchodźców w Indiach (Valivade). Po przyjeździe do Anglii uczęszczała do polskiego Gimnazjum i Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Grendon Hall (1948–1951) oraz do Gimnazjum angielskiego Salts High School w Yorkshire. Studia matematyczno-fizyczne ukończyła na Politechnice w Leeds, pracowała w szpitalu St. George w klinice radioizotopów, w Royal Cancer Research Institute w Londynie oraz w angielskim szkolnictwie.

Od młodości zaangażowana w działalność społeczną i charytatywną. Członkini Naczelnictwa ZHP poza granicami kraju (1990–1996). Weszła do Rady Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK), od 1989 r. do 2000 r. przewodniczyła Komisji Bibliotecznej; wzięła udział w trzech Światowych Kongresach Nauki i Badań Państw Centralnej i Wschodniej Europy. W 1990 r. rozpoczęła projekt komputeryzacji i modernizacji Biblioteki POSK. Nawiązała kontakty z Biblioteką Narodową, z Instytutem Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakładem Naukowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, organizowała praktyki biblioteczne dla studentów z Polski. Urządzała spotkania Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MAB). Od 1994 r. piastowała funkcję wiceprezesa Brytyjskiego Towarzystwa Conradystów, (Joseph Conrad Society UK). Jest sekretarzem Towarzystwa Popierania Nauki Polskiej w Londynie (TPNP) i członkinią Towarzystwa Historyczno-Literackiego (THL) w Paryżu.

W 1996 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w Wielkiej Brytanii powołana do Komitetu „Roku Pamięci Narodowej" jako odpowiedzialna za zbiorową rejestrację grobów polskich na cmentarzach brytyjskich – prace te kontynuuje. Od 1996 do 2005 r. zasiadała w radzie powierników Polskiej Fundacji Kulturalnej (PFK). W 1999 r. została mianowana przez Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie członkiem i sekretarzem Rady Dziedzictwa Archiwalnego. W roku 2000 powołana na członka Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej do zbadania dokumentacji wkładu polskiego wywiadu w II wojnie światowej.

W uznaniu za włożoną pracę odznaczona krzyżem oficerskim orderu Polonia Restituta IV klasy. Od 2001 do 2005 r. – w zespole powierników Fundacji „Polonia Aid Foundation Trust" (PAFT). W 2003 r. została członkinią Rady Studium Polski Podziemnej oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. W 2005 r. powołana przez Prezesa Rady Ministrów RP do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Publikuje prace na tematy aktualne i historyczne.

do góry