Nawigacja

Видання IPN укр

2009

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

  • Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
    Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Został założony w 1947 roku. Kontynuuje pracę Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, który działał w Warszawie w latach 1923–1939 (po śmierci Marszałka w 1935 r. – pod nazwą Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski). Wśród inicjatorów jego odtworzenia byli: gen. Władysław Bortnowski, płk Kazimierz Iranek-Osmecki, Aleksandra Piłsudska (wdowa), gen. Wacław Stachiewicz.

Do najważniejszych celów Instytutu należy: gromadzenie źródeł naukowych i prowadzenie badań historycznych związanych z najnowszymi dziejami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem epoki Józefa Piłsudskiego – nurtu, który stworzył, oraz wskazań, które pozostawił.

Oprócz prac badawczych Instytut prowadzi działalność wydawniczą, opublikował ponad 40 pozycji. Wydaje (wraz z Instytutem Piłsudskiego w Ameryce) m.in. czasopismo „Niepodległość".

Instytut posiada bogate archiwum, składające się z dokumentów i relacji historycznych związanych z przedmiotem badań Instytutu, dużego zbioru fotografii, prasy oraz cennych zestawów map. Biblioteka Instytutu obejmuje ponad 4500 tytułów. Archiwum i Biblioteka są wykorzystywane przez odwiedzających Instytut naukowców z Polski i ze świata.

Muzeum Instytutu gromadzi pamiątki (odznaczenia, portrety, medale, sztandary) przekazywane przez osoby prywatne. Jego najcenniejszą częścią są – zdeponowane czasowo – zbiory Rodziny Marszałka Piłsudskiego. Wśród nich: jego buława, mundur, zestaw szabel i wiele przedmiotów osobistych oraz dary, które otrzymywał od formacji wojskowych i organizacji społecznych.

Instytut ściśle współpracuje z bratnim Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku oraz z warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Instytutów Józefa Piłsudskiego Zagranicą (w 2004 r. przekształconym w Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski), którego był współzałożycielem w 1998 roku.

do góry