Nawigacja

Видання IPN укр

2006

Andrzej Krzysztof Kunert

  • Andrzej Krzysztof Kunert
    Andrzej Krzysztof Kunert

Historyk, społecznik, redaktor  

Ur. 12 X 1952 r. w Warszawie. Swoją służbę rozpoczął od pracy magisterskiej Wojskowe Sądownictwo Specjalne Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 1940–1945, której tylko fragmenty (z powodów cenzuralnych) zdołał opublikować pięć lat później na łamach „Więzi". Od połowy lat siedemdziesiątych pracował w redakcji Słownika Biograficznego Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego  – wydawnictwa do końca okresu PRL „utajnionego" i nieobecnego w obiegu księgarskim. Później rozpoczął również pracę w Redakcji Historycznej Instytutu Wydawniczego PAX. Kontynuował działalność redaktorską po 1989 roku. Mianowany przez pierwszego cywilnego wiceministra obrony narodowej, był pierwszym cywilnym redaktorem naczelnym Wydawnictwa BELLONA. 

Jest prezesem zarządu Fundacji Archiwum Polski Podziemnej 1939–1956, którą to funkcję od 1993 r. pełni społecznie, podobnie jak redaktora naczelnego Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego . Jest współredaktorem rocznika „Niepodległość" oraz redaktorem naukowym rocznika Polskiego Radia „Z dziejów Polskiej Radiofonii". W 1994 r. został (jako pierwszy historyk z kraju, po Władysławie Bartoszewskim) członkiem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Nieprzerwanie od 1990 roku jest członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Pracuje w Bibliotece Narodowej, gdzie początkowo był kierownikiem Pracowni Badań nad Książką i Kulturą Polską za Granicą oraz redaktorem naukowym serii wydawniczej „Instytucje kultury polskiej za granicą i ich zbiory". W 2002 r., po obronie rozprawy doktorskiej Kazimierz Moczarski (1907–1975). Zarys biografii, otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Autor wielu publikacji.

01.06.06

do góry