Nawigacja

Видання IPN укр

WROCŁAW

III edycja Nagrody Honorowej Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii” – zgłoszenia do 17 września 2021 r.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu ogłasza otwarcie III edycji Nagrody Honorowej Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”.

  • III edycja Nagrody Honorowej Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”
    III edycja Nagrody Honorowej Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”

Nagroda została ustanowiona przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w 2009 r. Przyznawana jest raz w roku stowarzyszeniom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz jednocześnie współpracującym z Instytutem Pamięci Narodowej – wspierającym w realizacji ustawowej działalności. Mogą je otrzymać obywatele polscy oraz osoby niebędącym obywatelami polskimi. ​ Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Do wniosku należy dodać wypełnione załączniki – do pobrania.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 września 2021 r. Wypełnione formularze można złożyć osobiście w siedzibie oddziału lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, ul. Długosza 48, 51-162 Wrocław z dopiskiem: „Świadek historii”.

Więcej informacji: Nagroda Honorowa „Świadek Historii”.​

do góry