Nawigacja

RZESZÓW

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do IX edycji Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii” (zgłoszenia do 30 czerwca 2020)

  • Medal „Świadek Historii”

Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie ogłasza nabór kandydatów do IX edycji Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”. To wyróżnienie honorowe, przyznawane jest raz w roku instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym w poszczególnych regionach kraju. 

Nagroda jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. „Świadek Historii" uzupełnia ogólnopolską nagrodę IPN „Kustosz Pamięci Narodowej".

Zapraszamy instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów z obszaru działania rzeszowskiego oddziału IPN. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie. Regulamin konkursu, formularz wniosku i oświadczenie zgody kandydata dostępne w załącznikach oraz na stronie Instytutu Pamięci Narodowej www.ipn.gov.pl

Dotychczasowi Laureaci Rzeszowskich Edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

  • Rok 2012

Franciszek Batory
Mirosław Majkowski (Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X. DOK)
prof. Janina Marciak-Kozłowska
Ks. Tadeusz Pater
Stanisław Szpunar
Ks. abp Ignacy Tokarczuk

  • Rok 2013

Lidia Teresa Argasińska
Henryk Atemborski
Józef Dalecki
Anatolia Gazda

Marian Irzyk
Alojzy Maliszewski
Tadeusz Kazimierz Orłowski
Ks. Infułat Józef Sondej
Aleksander Szymański

Janina Wierzbicka-Kopeć
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie

  • Rok 2014

Krystyna Chowaniec
Dariusz Jasiewicz
Zbigniew Larendowicz
Anna Leszczyńska
Mieczysław Skotnicki
Maria Szczepańska

 

  • Rok 2015

Dariusz Jacek Fudali
bp Jan Niemiec
Tadeusz Polkowski
Stanisław Ignacy Pomprowicz
Dorota Kiełtyka, Piotr Kiełtyka, Lesław Wilk
-Twórcy Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Rędziny
-Prezes Wojciech Kaszub i członkowie stowarzyszenia

  • Rok 2016

Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu
Edward Orłowski
Edward Marszałek
Adam Kantor
Artur Szary
Marcin Zieniewicz

  • Rok 2017

Ks. bp Edward Frankowski
Ewa Kuberna
Maciej Małozięć
Maria Mirecka-Loryś
mjr Franciszek Sagan
Bogusława Wąs

  • Rok 2018

Piotr Ożóg
Jan Partyka
Stanisław Wójciak
Andrzej Zajdel
Zespół Szkół w Orzechówce

  • Rok 2019

kpt. Stefania Obara
por. Tadeusz Lutak
pośmiertnie płk pil. Tadeusz Henryk Rolski
Mirosława Filipczyk
Romuald Rzeszutek
Mieczysław Szarzyńsk

Wnioski należy zgłaszać osobiście lub pocztą na adres: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów do 30 czerwca 2020 r. Dodatkowych  informacji udziela asystent prasowy oddziału, Katarzyna Gajda-Bator 17 86006012.

 

do góry