Nawigacja

POZNAŃ

Gala wręczenia Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii” 2014 – V edycja – Poznań, 3 lutego 2015

  • Pamiątkowe zdjęcie laureatów V edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii z Prezesem Instytutu

Upamiętniają najnowszą historię,przekazują ją kolejnym pokoleniom i działają lokalnie. Wewtorkowe popołudnie, 3 lutego 2015 roku, o godz. 17.00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich– Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, już po razpiąty odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.W uroczystości wziął udział dr Łukasz Kamiński, Prezes IPN.

„Poprzez tę nagrodę chcemy wyrazić naszą wdzięcznośćdla tych środowisk, osób i instytucji, które wspierają nas w naszej misji. Toteż forma zachęty dla osób, które dotąd nie angażowały się w taką współpracę” –powiedział Prezes IPN.

Honorowe wyróżnienie z rąk Prezesa IPN w V edycjikonkursu za rok 2014 otrzymali:

 

Moderatorem uroczystości byłdyrektor poznańskiego oddziału IPN dr Rafał Reczek.

Laureaciotrzymali też listy gratulacyjne od Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka – wimieniu wojewody wręczył je Andrzej Plesiński, dyrektor Biura WojewodyWielkopolskiego.  Słowa podziękowania podadresem uhonorowanych wyraziła Krystyna Czajka – doradca Marszałka WojewództwaWielkopolskiego Marka Woźniaka i wręczyła laureatom w jego imieniu pamiątkowedyplomy.

W imieniulaureatów głos zabrał Jarosław Łożyński.

Częśćoficjalną uroczystości dopełnił koncert zespołu instrumentalno-wokalnego Musica Maxima.

Nagroda HonorowaPrezesa IPN „Świadek Historii”, regionalny odpowiednik ogólnopolskiej nagrodyIPN „Kustosz Pamięci Narodowej”, jest przyznawana raz w roku polskim oraz zagranicznym stowarzyszeniom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym szczególnie zasłużonymdla upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 w poszczególnychregionach Polski oraz wspierającym działania pionu edukacyjnego InstytutuPamięci Narodowej. Nagrodęprzyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu PamięciNarodowej. Prekursoremprzyznawania medali jest oddział białostocki IPN, który I edycję  nagrody ogłosił w 2009 roku.

W Poznaniu po raz pierwszy tytuł „Świadka Historii” przyznano w 2010 roku,od tego czasu w czterech poznańskichedycjach Nagrodę Honorową „Świadek Historii” otrzymało 38 osób/instytucji zaich trud gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski. Wśródnich znaleźli się: Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Wielkopolska,Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska,Stowarzyszenie „Katyń” w Poznaniu, Stowarzyszenie „Poznański Czerwiec 1956”, Janusz Pałubicki, ks.Jarosław Wąsowicz,  Olgierd Baehr.

Patroni medialni:

  .   .   .

do góry