Nawigacja

POZNAŃ

Gala wręczenia Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Poznań, 13 grudnia 2012

W czwartek 13 grudnia 2012 roku – data symboliczna w historii narodu polskiego – w 31. rocznicę nielegalnego wprowadzenia w Polsce przez władze komunistyczne stanu wojennego – o godz. 19.30 w poznańskiej Scenie na Piętrze odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody Honorowej Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”. Medal jest inicjatywą tragicznie zmarłego Prezesa IPN, śp. prof. Janusza Kurtyki.

Uroczystość rozpoczęła się pieśnią internowanych „13. grudnia” i zapaleniem „światła wolności” na znak pamięci o ofiarach stanu wojennego – poległych w starciach z milicją, śmiertelnie pobitych na komisariatach, internowanych, a także, zwykle zapominanych, zmarłych z powodu braku opieki medycznej.

Moderatorem uroczystości był dyrektor poznańskiego oddziału IPN, dr Rafał Reczek, który odczytał list Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej adresowany do laureatów i uczestników gali wręczenia medali „Świadek Historii” i wręczył tegorocznym laureatom w jego imieniu medale „Świadek Historii”. „Chylę czoła przed osobami, które za chwilę otrzymają Nagrodę »Świadek Historii«. Słowa uznania i wdzięczności kieruję do wszystkich wyróżnionych. Pragnę wyrazić tym samym wdzięczność i uznanie dla ich szlachetnej postawy i jakże pożytecznej działalności, o której pamiętamy i będziemy pamiętać” – napisał Prezes.

Laureaci III edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”:

Słowa podziękowania w imieniu uhonorowanych medalem „Świadek Historii” wygłosiła Eugenia Teresa Dabert. Laureaci, jak co roku, otrzymali też listy gratulacyjne od Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka. Listy, w imieniu wojewody, wręczył Dyrektor Biura Wojewody, Andrzej Plesiński.

Część oficjalną uroczystości zwieńczył monodram Teresy Stępień-Nowickiej „Elizabeth Watson cichociemna”, poświecony kobiecie wielkiej, generał brygady, profesor Elżbiecie Zawackiej „Zo” (1909–2009), odznaczonej Orderem Orła Białego, dwukrotnie Virtuti Militari, pięciokrotnie Krzyżem Walecznych, cichociemnej, działaczce podziemia, więźniarce politycznej, nauczycielce, instruktorce przedwojennej Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet…

Nagroda „Świadek historii” jest przyznawana raz w roku polskim oraz zagranicznym stowarzyszeniom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 w poszczególnych regionach Polski oraz wspierającym działania pionu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

W Poznaniu po raz pierwszy tytuł „Świadka Historii” przyznano w 2010 roku, od tego czasu w dwóch poznańskich edycjach Nagrodę Honorową „Świadek Historii” otrzymały 22 osoby/instytucje za ich trud przechowywania, gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski w czasach, kiedy historia współczesna przez władze PRL była wykorzystywana do celów propagandowych. Dzięki ich pasji docierania do prawdy w tamtych trudnych czasach, udało się pamięć o wielu ludziach i faktach zachować od zapomnienia, dzięki ich pracy dziś następuje powolny proces odbudowy delikatnej tkanki narodowej pamięci. Laureatami są m.in. Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Wielkopolska, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska, Stowarzyszenie „Katyń” w Poznaniu, Stowarzyszenie „Poznański Czerwiec 1956”, Janusz Pałubicki, ks. Jarosław Wąsowicz, Henryk Ludwik Czarnecki.

Patroni medialni: 

       100       

           

do góry