Nawigacja

ŁÓDŹ

II edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 14 października 2014

  • Pamiątkowe zdjęcie z laureatami nagrody
  • Nagroda Honorowa „Świadek Historii"

14 października 2014 r. w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi odbyła się zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi gala wręczenia Nagród Honorowych „Świadek Historii".

To już w Łodzi II edycja Nagrody. Kapituła pod przewodnictwem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego uhonorowała wyróżnieniem sześciu kandydatów zgłoszonych przez instytucje, organizacje społeczne i osoby prywatne. 

Laureatami Nagrody Honorowej Świadek Historii zostali:

Tomasz Bieszczad – filolog, dziennikarz, publicysta, aktor, animator kultury. Działacz opozycji demokratycznej w l. 1980–1989, kolporter wydawnictw podziemnych. Organizator kultury polskiej, w l. 1972–1987 członek zespołu Teatru 77 w Łodzi, współautor i aktor spektakli utrzymanych w duchu niepodległościowym. W stanie wojennym organizator gościnnych występów dysydenckich zespołów teatralnych, m.in. w łódzkim kościele Jezuitów. Współtwórca upamiętnień patriotycznych i obchodów rocznicowych, w tym pierwszych poświęconych „Żołnierzom Wyklętym".

prof. dr hab. Maria Magdalena Blomberg – archeolog, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego w Łodzi (1990), uczestnik prac ekshumacyjno-sondażowych w Katyniu i Charkowie, Matka Chrzestna sztandaru nadanego Publicznemu Gimnazjum nr 16 w Łodzi wraz z imieniem Ofiar Katynia (2006), autorka licznych publikacji poświęconych Zbrodni Katyńskiej. Przewodnicząca Rady Programowej Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w okręgu łódzko-kaliskim. W  2011 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP.

Dariusz Jakóbek – nauczyciel historii, zaangażowany w rozbudzanie u młodzieży pasji historycznej. Opiekun uczniów w kilkudziesięciu konkursach historycznych, w tym organizowanych przez IPN; pomysłodawca akcji mających na celu kultywowanie pamięci o miejscowych bohaterach wojen światowych i podziemia antykomunistycznego, w tym w ramach Programu Wychowania Patriotycznego i Społecznego „Moja Mała Ojczyzna". Inicjator przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, m.in. posadzenia Dębów Katyńskich w Dobroniu, odsłonięcia obelisku poświęconego Polakom pomordowanym  na Wschodzie.

mjr dr inż. Mirosław Kopa „Miron" – żołnierz 25. pp AK, zaangażowany w upamiętnianie historii walk AK, szczególnie poprzez działalność publicystyczną, służącą dokumentowaniu historii Polski okresu okupacji niemieckiej i sowieckiej. Autor monumentalnej monografii Inspektorat Piotrkowski Armii Krajowej w dokumentach i komentarzach, (Łódź 2013, IPN). Wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Światowego Związku Żołnierzy AK i wiceprzewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Łodzi.

Kazimiera Grażyna Lange – aktywny członek Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska" i Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego w Łodzi (1990). Organizatorka wyjazdów pielgrzymkowych członków Rodzin Katyńskich na Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Kijowie-Bykowni. Animatorka współpracy z młodzieżą, pielgrzymkowych projektów edukacyjnych, „żywych" lekcji historii na cmentarzach katyńskich, organizatorka wystaw o tematyce katyńskiej poza granicami kraju i współpracy
z organizacjami polonijnymi.

Henryk Marczak – kronikarz, dokumentalista dziejów NSZZ „Solidarność" regionu łódzkiego okresu lat 80. XX w. Współtwórca i członek pabianickiej „S", w stanie wojennym zaangażowany w tworzenie jej podziemnych struktur. Aktywny działacz na rzecz przywracania pamięci o najnowszych dziejach i bohaterach narodu polskiego. Inicjator powstania Związkowego Ośrodka Dokumentacji przy ZRZŁ NSZZ „S" (1999), organizator Muzeum „S" Regionu Ziemi Łódzkiej (2009) i projektów utrwalających historię NSZZ „S". Sekretarz Kapituły Medalu „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka" (od 2001).

Nagrodzeni podczas I edycji:
ks. prał. Tadeusz Bednarek
Krzysztof Andrzej Bronowski
Mieczysław Góra
hm. Krzysztof Jakubiec
Mirosław Łapa
dr Jan Mosiński
Lucjan Muszyński
Ewa i Waldemar Podgórscy

Dwie osoby zostały uhonorowane pośmiertnie:
Jerzy Antoni Scheur
Andrzej Różan Terlecki

Patroni medialni:   

Foto: Joanna Kucińska

do góry