Nawigacja

Konkursy dla młodzieży

Konkurs „Policjanci w służbie historii”

Do III edycji konkursu „Policjanci w służbie historii” zgłosiło się do chwili obecnej 101 zespołów. Wszystkie w styczniu bądź lutym 2019 roku zostaną zaproszone do udziału w warsztatach organizowanych przez oddziały i delegatury IPN. Podczas warsztatów młodzież nauczy się pracy ze źródłem historycznym oraz uzyska podstawową wiedzę na temat realizacji materiału filmowego.

Wiedza i umiejętności uzyskane na warsztatach będą przez młodzież wykorzystanie podczas realizacji zadań konkursowych, związanych z upamiętnianiem sylwetek policjantów, którzy pełnili służbę w Policji Państwowej/Policji Województwa Śląskiego w okresie XX-lecia międzywojennego i/lub II wojny światowej, swoją służbą przyczynili się do budowania polskiej państwowości oraz mogą stanowić przykład etosu policjanta. Uczestnicy konkursu wybiorą postać, opiszą jej losy w postaci krótkiego filmu, znajdą związane z nią miejsca pamięci oraz przeprowadza żywą lekcje historii.

Więcej informacji na portalu policjanciwhistorii.ipn.gov.pl

do góry