Nawigacja

Konkursy dla młodzieży

„Od Feldbluzy do Battledressu. Polacy z Wehrmachtu w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie” – termin przesyłania prac do 28 lutego 2017

  • Plakat konkursu.
    Plakat konkursu.

W wyniku przegranej wojny obronnej we wrześniu 1939 r., część ziem Rzeczypospolitej, razem z ówczesnym województwem śląskim, zostało włączonych w granice III Rzeszy. Zamieszkujący je Polacy, niejednokrotnie synowie powstańców śląskich, zostali zmuszeni do służby wojskowej we wrogim mundurze. Obowiązkowemu poborowi do Wehrmachtu poddani zostali również Polacy - obywatele Rzeszy, zamieszkujący wówczas tzw. Śląsk Opolski, który przed wojną leżał w granicach Niemiec. Często byli to członkowie Związku Polaków w Niemczech i innych organizacji polonijnych. Wielu z nich, mimo grożących im oraz ich rodzinom konsekwencji, przy pierwszej nadążającej się okazji dezerterowało i przechodziło na stronę aliantów, wstępując do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Pod koniec wojny to głównie oni, dezerterzy z Wermachtu, zasilali szeregi armii gen. Władysława Andersa i dywizji gen. Stanisława Maczka, walcząc o wolność Polski i Europy.

Przypadająca w 2017 r. 70 rocznica rozwiązania legendarnej formacji, jaką były Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, jest doskonałą okazją do przypomnienia postaci tych żołnierzy, ich skomplikowanych losów, ryzyka i odwagi, jakimi musieli się wykazać podejmując decyzję o porzuceniu niemieckiego munduru i przejściu do polskiego wojska. Konkurs adresowany jest do dwóch grup wiekowych. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przedstawić sylwetkę wybranego żołnierza: uczniowie gimnazjów - portfolio żołnierza, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - pracę pisemną przedstawiającą historię i szlak bojowy. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe. Najbardziej interesujące prace zostaną wydane w pokonkursowym wydawnictwie (warunkiem jest udział odpowiedniej liczby uczestników oraz wartość).

 

Prace należy nadesłać do 28 lutego  2017 r. (termin wydłużony).

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym regulaminie.

We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

Kontakt:

Zbigniew Gołasz, tel. (32) 207 03 10

zbigniew.golasz@ipn.gov.pl

 

 

do góry