Nawigacja

Konkurs Debiut Historyczny Roku

Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego
„Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej”

Konkurs dla autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku. 

Ogłaszany jest corocznie w dwóch kategoriach:

  • prac magisterskich
  • prac doktorskich

Prace, zgłaszane do konkursu przez autorów, są ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN, w następującym składzie: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Jerzy Eisler, prof. dr hab. Marek Kornat, dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński, prof. dr hab. Wojciech Polak, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja,  prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, sekretarz komisji – dr Paweł Libera.

Laureaci w każdej kategorii otrzymują oklicznościowy dyplom, nagrodę pieniężną oraz umowę wydawniczą na wydanie całości lub części pracy.


 

 

 

 

do góry