Nawigacja

Видання IPN укр

Konkurs Audycja Historyczna Roku

Ostatni dzień zgłoszeń reportaży do VI edycji ogólnopolskiego konkursu IPN „Audycja Historyczna Roku” – 15 czerwca 2018

Ogólnopolski konkurs dla reportażystów telewizyjnych i radiowych

  • Otwarcie VI edycji ogólnopolskiego konkursu IPN „Audycja Historyczna Roku”
    Otwarcie VI edycji ogólnopolskiego konkursu IPN „Audycja Historyczna Roku”
  • Prezes IPN dr Jarosław Szarek wręcza główną nagrodę Andrzejowi Machnowskiemu, Laureatowi ubiegłorocznej Gali Konkursu
    Prezes IPN dr Jarosław Szarek wręcza główną nagrodę Andrzejowi Machnowskiemu, Laureatowi ubiegłorocznej Gali Konkursu

Instytut Pamięci Narodowej ogłosił VI edycję ogólnopolskiego konkursu Audycja Historyczna Roku, którego celem jest wyróżnianie i promowanie dokumentalnej twórczości radiowej i filmowej, prezentującej najnowszą historię Polski. 15 czerwca 2018 r. mija ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Można przesyłać je na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15–637 Białystok, z dopiskiem „Konkurs Audycja Historyczna Roku” (Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na stronie https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/konkurs-audycja-history). Decyduje data stempla pocztowego. Dokumentalne audycje radiowe i filmy będą oceniane w następujących kategoriach:

  1. Wydarzenie – audycje i filmy poświęcone określonemu wydarzeniu lub procesowi historycznemu. W tej kategorii zostanie przyznana Grand Prix Prezesa IPN
  2. Losy – audycje i filmy poświęcone indywidualnym losom bohaterów, uczestników i świadków zdarzeń i procesów historycznych – Nagroda im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
  3. Historia regionalna – audycje i filmy poświęcone historii lokalnej, obejmującej zasięg działania poszczególnych oddziałów Instytutu – Nagroda Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku

Ponadto Jury może przyznać wyróżnienia: za specjalne wartości poznawcze oraz dla produkcji o tematyce związanej z historią poszczególnych regionów kraju. Nagrody mają wymiar pieniężny. Ich wysokość jest ustalana co roku przez Prezesa IPN. Pięcioosobowe Jury konkursu składa się z renomowanych dziennikarzy oraz historyków pracujących w IPN. Do Konkursu można zgłaszać audycje i filmy, które powstały lub były emitowane w rozgłośniach radiowych lub w telewizji nie później niż dwa lata przed 1 stycznia roku kalendarzowego danej edycji Konkursu. Ogłoszenie nominacji w liczbie po pięć w każdej z trzech kategorii nastąpi do dnia 25 października br. na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej, a rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Białymstoku 26 listopada, w dniu urodzin śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

W ciągu pięciu lat trwania Konkursu zgłoszono 274 reportaże radiowe i filmy dokumentalne, koncentrujące się wokół takich zagadnień jak:  II wojna światowa, losy żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, Zagłada i ratowanie Żydów, deportacje na Sybir, represje i ofiary systemu komunistycznego, bohaterstwo i zdrada, odwaga i strach.

Przyznano 15 nagród i 16 wyróżnień twórcom ze wszystkich ośrodków w Polsce, m.in. z Warszawy, Koszalina, Lublina, Szczecina, Katowic i Białegostoku. Wśród nagrodzonych znaleźli się wybitni reportażyści radiowi i filmowi, laureaci najważniejszych konkursów krajowych i zagranicznych, m.in. Prix Europa, Prix Italia, Złotego Mikrofonu czy radiowych „Melchiorów”.

Podczas ubiegłorocznej edycji konkursu zgłoszono 54 reportaże radiowe i telewizyjne z całego kraju. Grand Prix Prezesa IPN i 10 tys. zł zdobył niezależny reżyser Andrzej Machnowski za film „Emisariusz Kardynała”. W kategorii „Losy” nagrodę im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (8 tys. zł) otrzymała otrzymała Małgorzata Furga-Jurgiel z Polskiego Radia Szczecin S.A. za reportaż radiowy „Komu z nami nie po drodze”. Nagrodę dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku (5 tys. zł) w kategorii „Historia regionalna” otrzymał Jan Smyk z Polskiego Radia Białystok i Anna Sekudewicz z Polskiego Radia Katowice za reportaż „Komisarz Jerzy”. Poza głównymi nagrodami, Jury przyznało także trzy wyróżnienia specjalne: Kamilowi Hypkiemu z Radia Zachód za reportaż „Wydarzenia, których nie znacie”, Adamowi Kraśnickiemu z Ośrodka TVP w Katowicach, autorowi filmu dokumentalnego pt. „Prorok nie umiera – ks. Franciszek Blachnicki” oraz Jerzemu Oleszkowiczowi z Ośrodka TVP w Rzeszowie za film „Draża-czetnik. Legenda Kresów”.

do góry