Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Uwaga, zmiana terminów! CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Kościół rzymskokatolicki wobec powstania i działalności NSZZ »Solidarność«” – Białystok, 29–30 sierpnia 2020 (zgłoszenia do 24 lipca 2020)

Oddział IPN w Białymstoku zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kościół rzymskokatolicki wobec powstania i działalności NSZZ »Solidarność«”, która odbędzie się w dniach 29–30 sierpnia 2020 r. w Białymstoku.

Fala strajków, która w sierpniu 1980 r. przetoczyła się przez całą Polskę, przerodziła się w masowy społeczno-niepodległościowy ruch, na bazie którego powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Niezwykle istotną rolę w rozwoju Związku pełnił Kościół katolicki. Nieprzychylna reakcja władz sprawiła, że uczestnicy tamtych wydarzeń nierzadko szukali wsparcia w religii i u samych duchownych, a krzyż stał się niejako symbolem walki o godne życie i sprzeciwem wobec systemu komunistycznego.

Celem konferencji jest przyjrzenie się zagadnieniom związanym z reakcją, działalnością i postawą Kościoła rzymskokatolickiego wobec powstania i działalności NSZZ „Solidarność”. Zbliżająca się 40. rocznica powstania Związku jest dobrą okazją do przypomnienia tamtych wydarzeń, podsumowań i weryfikacji dotychczasowego stanu badań oraz poszerzenia wiedzy o nowe źródła bądź świadectwa.

Przykładowe zagadnienia tematyczne:

  • stan badań nad problematyką działalności Kościoła rzymskokatolickiego wobec powstania i funkcjonowania NSZZ „Solidarność”,
  • wsparcie duchownych katolickich w okresie legalnej działalności „Solidarności”,
  • kontakty przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z duchownymi katolickimi,
  • relacje duchowieństwa z władzami państwowymi i lokalnymi,
  • represje i działalność aparatu bezpieczeństwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego i osób duchownych,
  • postawy duchowieństwa wobec zarządzenia przez władze stanu wojennego,
  • pomoc i działalność charytatywna Kościoła katolickiego wobec internowanych, aresztowanych i ich rodzin,
  • Papież Jan Paweł II a „Solidarność”,
  • aktywność osób duchownych w środowisku akademickim,
  • znaczenie mszy, nabożeństw i uroczystości kościelnych z aktywnym udziałem działaczy związkowych.

Zgłoszenia (załącznik nr 1) i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) prosimy przesłać do 24 lipca 2020 r. na adres: marek.kozak@ipn.gov.pl. Informacja o akceptacji wystąpienia zostanie podana do końca lipca 2020 r.

Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie stosownie do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE powoływanego dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. poz. 1000 ).

Osoby zgłaszające się do udziału w konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie przez IPN Oddział w Białymstoku danych osobowych w celach kontaktowych oraz wyrażają zgodę na publikację wizerunku w celu zamieszczenia relacji z konferencji na stronach internetowych organizatora, w mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. Treść zgody stanowi załącznik nr 2 do call for papers. Organizator konferencji realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO poprzez zamieszczenie na stronie internetowej call for papers  wraz z załączoną klauzulą informacyjną w brzmieniu określonym w załączniku nr 3.
 

Miejsce konferencji: Białystok
Termin konferencji: 29–30 sierpnia 2020 r.
Termin zgłoszenia: 24 lipca 2020 r.

Osoba do kontaktu:

Marek Kozak
Oddział IPN w Białymstoku
tel. 85 664 57 58

marek.kozak@ipn.gov.pl

 

do góry