Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Otwarcie wystawy „Polonica emigracyjne – ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie” – Lublin, 5 marca 2020

5 marca  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Atrium Collegium Norwidianum) została otwarta wystawa „Polonica emigracyjne. Ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie”.

W otwarciu wziął udział prezes IPN dr Jarosław Szarek, który swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia, że 80 lat temu, 5 marca 1940 r., Józef Stalin podpisał decyzję o wymordowaniu tysięcy Polaków przetrzymywanych w sowieckich obozach i więzieniach, co doprowadziło do zbrodni katyńskiej. Podkreślił ogromną rolę emigracji w zachowaniu polskiego dorobku i zbieraniu eksponatów dotyczących polskiej historii. Szef IPN odniósł się również do ważnej roli polskich ośrodków emigracyjnych, którą spełniały w czasie, gdy Polska pozostawała pod wpływem Związku Sowieckiego. – Na emigracji powstawały wielkie dzieła kultury, które mogły nas wyrażać w tym momencie, gdy tego w kraju nie mogliśmy robić – mówił dr Szarek. 

 

 • polonica emigracyjne, wystawa, mabpz, ipn lublin,
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • polonica emigracyjne, wystawa, mabpz, ipn lublin,
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • polonica emigracyjne, wystawa, mabpz, ipn lublin,
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • polonica emigracyjne, wystawa, mabpz, ipn lublin,
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • polonica emigracyjne, wystawa, mabpz, ipn lublin,
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • polonica emigracyjne, wystawa, mabpz, ipn lublin,
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • polonica emigracyjne, wystawa, mabpz, ipn lublin,
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • polonica emigracyjne, wystawa, mabpz, ipn lublin,
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • polonica emigracyjne, wystawa, mabpz, ipn lublin,
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin

 

Podkreślił również to, jak ważne eksponaty znajdują się pod opieką polskich instytucji, funkcjonujących za granicą. – To są rzeczy bezcenne, które często są ilustracją podręczników historii, a mało kto uzmysławia sobie, że oryginały są daleko poza granicami Polski – tłumaczył prezes IPN. Dodał także, że sama wystawa jest hołdem dla tego, co zrobiły polskie ośrodki emigracyjne. 

Głos zabrał również Paweł Zielony z Archiwum IPN. Powiedział, że ze względu na ograniczone możliwości nie można było zaprezentować wszystkich eksponatów zebranych przez 25 polskich instytucji emigracyjnych. Każda z nich musiała wybrać pojedyncze egzemplarze, co ze względu na bogate zbiory stanowiło nie lada wyzwanie. 

Wypowiedzi udzielili także rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński oraz Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej.

 

 • polonica emigracyjne, wystawa, mabpz, ipn lublin,
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • polonica emigracyjne, wystawa, mabpz, ipn lublin,
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
 • polonica emigracyjne, wystawa, mabpz, ipn lublin,
  Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin

 

Wystawa prezentowana będzie do 27 marca 2020.


Przedstawione na planszach wystawy eks­ponaty pochodzą ze zbiorów instytucji szczególnie ważnych dla narodu polskie­go. Ośrodki te, ulokowane w 9 krajach na 4 kontynentach, są ostoją polskiej kultury, ogni­skami polonijnymi podtrzymującymi tradycje i hi­storię narodu polskiego. Organizacją zrzeszającą te instytucje jest funkcjonująca od 1979 r. Stała Kon­ferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ). Od początku była traktowana jako luźne stowarzyszenie, bez władz naczelnych i formalnej struktury. Idea jej utworzenia, jako kon­ferencji instytucji kultury polskiej na Zachodzie, pojawiła się już w 1977 r. w Rapperswilu podczas spotkania przedstawicieli Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Polskiego Towarzystwa Historycz­nego, Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Lon­dynie. Z czasem do europejskich członków Stałej Konferencji zaczęły dołączać instytucje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Argentyny. Obecnie organizacja liczy 25 instytucji.

Główną płaszczyzną działalności MABPZ jest przygotowywanie corocznych sesji odbywających się w dwóch częściach – sprawozdawczej, będącej forum wymiany doświadczeń pomiędzy zrzeszonymi instytucjami, i naukowej, podczas której prezentowane są zbiory i działalność członków MABPZ. Pierwsza sesja odbyła się w 1979 r. w szwajcarskim Rapperswilu.

 

do góry