Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy „Ściany totalitaryzmów. Polska 1939-1945” – Gdańsk, 4 października 2019

W gdańskiej premierze uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji kultury, mediów oraz młodzież.

Uroczyste otwarcie monumentalnej wystawy „Ściany totalitaryzmów. Polska 1939-1945” z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, instytucji kultury, mediów oraz młodzieży odbyło się 4 października. Licznie przybyłych gości przywitał Krzysztof Drażba, naczelnik OBEN IPN Gdańsk. Następnie głos zabrał prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

Obok trzech sławnych na cały świat gdańskich krzyży, kilkadziesiąt metrów od historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, stanęła wystawa-ostrzeżenie. Przed wojną i zbrodniczymi ideologiami – podkreślił.

Chcieliśmy, by każdy mógł stanąć pomiędzy ścianami symbolizującymi Rzeszę Niemiecką i sowiecką Rosję i uzmysłowić sobie dramatyczną sytuację w jakiej znaleźli się Polacy w 1939 roku. Niestety stale ubywa bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń. Dlatego poprzez zdjęcia, interesującą treść chcemy opowiadać o tragicznych konsekwencjach II wojny światowej – mówił podczas gdańskiego otwarcia Adam Hlebowicz, dyrektor BEN IPN.

Przedstawiciel Muzeum II Wojny Światowej prof. Karol Polejowski podziękował IPN za stworzenie tej ważnej wystawy i zaprezentowanie jej w Gdańsku.

Ekspozycja, którą narodowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, ma formę instalacji inspirowanej ścianami z filmu „Niezwyciężeni” –  animowanej produkcji IPN docenionej na świecie za nieszablonowe podejście do polskiej historii. 

Wystawa prezentowana jest w dwóch konfiguracjach przestrzennych. Pod względem wizualnym, artystycznym oraz merytorycznym porusza tematykę historii dwóch totalitaryzmów: Rzeszy Niemieckiej oraz sowieckiej Rosji. Osią narracji jest wybuch II wojny światowej, jego tragiczne konsekwencje oraz walka Polaków o wolność z dwoma okupantami.

W dramatyczne realia wojny wprowadzają teksty kuratorskie i fotografie, umieszczone na zewnętrznych ścianach instalacji.

Na ścianie poświęconej okupacji niemieckiej zaprezentowano: terror wobec ludności cywilnej, Polskie Państwo Podziemne (w tym ruch oporu w obozach koncentracyjnych i raport Pileckiego), stosunki polsko-żydowskie (Żegota, w tym misja Jana Karskiego i powstanie w getcie warszawskim), Powstanie Warszawskie, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (Bitwa o Monte Cassino, Bitwa o Anglię, 1 Dywizja Pancerna gen. Maczka, Cichociemni, wywiad).

Na ścianie poświęconej okupacji sowieckiej przedstawiono: wywózki, Katyń, łagry i  epopeję Armii Andersa, jak również ustalenia jałtańskie, które usankcjonowały instalowanie reżimu komunistycznego w Polsce.

Na wewnętrznych płaszczyznach ścian umieszczone są cytaty ze wspomnień z czasów wojny i fotografie odwołujące się do życia codziennego podczas okupacji, naznaczonego represjami i zbrodniami. Efektem takiego rozwiązania jest pokazanie, że okupacyjna rzeczywistość była dla obywateli polskich ciągłą walką o byt w warunkach wszechobecnego terroru. Poprzez zbudowanie atmosfery oddziałującej na emocje zwiedzający odwołają się do uniwersalnego doświadczenia tragedii II wojny światowej.

Teksty na wystawie można przeczytać w języku polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.

Gdańsk, po Warszawie, jest drugim miastem w Polsce, w którym została zaprezentowana ekspozycja.  

Wystawę będzie można zwiedzać do 30 listopada. Lokalizacja: między Salą BHP Stoczni Gdańskiej, Europejskim Centrum Solidarności, Placem Solidarności.

do góry