Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Prezentacja materiałów edukacyjnych oraz portalu internetowego „Zbrodnia Pomorska 1939” Instytutu Pamięci Narodowej – Toruń, 8 października 2019

Jesienią 1939 r. na Pomorzu, w wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta niemieckiego zamordowano co najmniej 30 tys. osób. Wydarzenia te historycy definiują jako zbrodnię pomorską 1939.

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pracownicy Delegatury IPN w Bydgoszczy – dr Tomasz Ceran, Mirosław Sprenger oraz Piotr Wiejak – przygotowali tekę edukacyjną dla nauczycieli oraz portal internetowy „Zbrodnia Pomorska 1939”. W zamierzeniu autorów materiały te mają stanowić pomoc dydaktyczną, która umożliwi nauczycielom szkół ponadpodstawowych w sposób atrakcyjny i nowoczesny przybliżyć uczniom niezwykle istotne, ale i trudne treści dotyczące historii regionu.

Spotkanie promocyjne, które odbyło się 8 października br. w Toruniu składało się z dwóch części. Najpierw kierownictwo Oddziału IPN w Gdańsku – prof. Mirosław Golon oraz Edyta Cisewska, a także wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski, nauczyciele i harcerze oddali hołd ofiarom zbrodni pomorskiej w trakcie krótkiej uroczystości pod pomnikiem w Parku Pamięci.

 

Druga część spotkania miała miejsce w Dworze Artusa. Zgromadzonych gości powitał prof. Mirosław Golon. Następnie autorzy materiałów – dr Tomasz Ceraz oraz Mirosław Sprenger – omówili i zaprezentowali zawartość teki edukacyjnej składającej się z eseju historycznego, kart pracy z ćwiczeniami i źródłami, infografiki oraz reportażu edukacyjnego.

Uzupełnieniem i pewnym rozszerzeniem teki edukacyjnej przeznaczonej dla nauczycieli, jest portal internetowy www.zbrodniapomorska1939.pl, na którym znalazły się wszystkie najważniejsze informacje i materiały dotyczące tego tematu. Wszyscy nauczyciele uczestniczący w spotkaniu otrzymali egzemplarz materiałów edukacyjnych „Zbrodnia Pomorska 1939”.

do góry