Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Apel upamiętniający ofiary niemieckiej zbrodni w Forcie III - Pomiechówek, 30 lipca 2019

 • fot. Mateusz Niegowski BUWiM fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • fot. Mateusz Niegowski BUWiM fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • prof. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa IPN i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN fot. Mateusz Niegowski BUWiM prof. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa IPN i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN fot. Mateusz Niegowski BUWiM Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • fot. Mateusz Niegowski BUWiM fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • prof. Krzysztof Szwagrzyk oraz ks. Tomasz Trzaska oddają hołd pomordowanym w obozie w Forcie III fot. Mateusz Niegowski BUWiM prof. Krzysztof Szwagrzyk oraz ks. Tomasz Trzaska oddają hołd pomordowanym w obozie w Forcie III fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej fot. Mateusz Niegowski BUWiM Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • dr Piotr Oleńczak, Minister Mariusz Błaszczak, Dyrektor Adam Siwek fot. Mateusz Niegowski BUWiM dr Piotr Oleńczak, Minister Mariusz Błaszczak, Dyrektor Adam Siwek fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • fot. Mateusz Niegowski BUWiM fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • dr Piotr Oleńczak, Minister Mariusz Błaszczak, Dyrektor Adam Siwek fot. Mateusz Niegowski BUWiM dr Piotr Oleńczak, Minister Mariusz Błaszczak, Dyrektor Adam Siwek fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • fot. Mateusz Niegowski BUWiM fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • dr Piotr Oleńczak, pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Opieki Nad Cmentarzami Wojennymi oraz Miejscami Pamięci Narodowej fot. Mateusz Niegowski BUWiM dr Piotr Oleńczak, pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Opieki Nad Cmentarzami Wojennymi oraz Miejscami Pamięci Narodowej fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • fot. Mateusz Niegowski BUWiM fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • fot. Mateusz Niegowski BUWiM fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • fot. Mateusz Niegowski BUWiM fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • fot. Mateusz Niegowski BUWiM fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • fot. Mateusz Niegowski BUWiM fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • fot. Mateusz Niegowski BUWiM fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk i Adam Siwek, dyrektor BUWiM złożyli kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy AK i wszystkich pomordowanych w Forcie III w Pomiechówku. fot. Mateusz Niegowski BUWiM Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk i Adam Siwek, dyrektor BUWiM złożyli kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy AK i wszystkich pomordowanych w Forcie III w Pomiechówku. fot. Mateusz Niegowski BUWiM
 • fot. Mateusz Niegowski BUWiM fot. Mateusz Niegowski BUWiM

30 lipca w Forcie III w Pomiechówku odbył się uroczysty apel upamiętniający Ofiary niemieckiej zbrodni na członkach Polskiego Państwa Podziemnego dokonanej 75 lat temu na terenie znajdującego się tam obozu. 30 lipca 1944 r. 281 żołnierzy niepodległościowego podziemia zostało zabitych przez Niemców. Była to największa jednorazowa egzekucja na terenie obozu w Forcie III Pomiechówek.

W uroczystości udział wziął Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej, Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, dr Piotr Oleńczak, pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Opieki Nad Cmentarzami Wojennymi oraz Miejscami Pamięci Narodowej. W uroczystości również wzięli udział licznie zebrani mieszkańcy okolicznych miejscowości, więźniowie niemieckiego obozu w Forcie III oraz rodziny zamordowanych.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentował prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, a także Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Podczas przemówienia Szef MON przypomniał, że dzięki zaangażowaniu wielu prywatnych osób oraz Instytutu Pamięci Narodowej, Fort III w Pomiechówku jest i będzie miejscem pamięci o tych, którzy zostali bestialsko zamordowani przez niemieckiego okupanta. Przypomniał, że w okresie PRL-u upamiętnienie ofiar w tym miejscu było niemożliwe. Minister Mariusz Błaszczak podjął decyzję o utworzeniu w Forcie III miejsca pamięci.

To ludzie, którzy wołają, aby pamięć o nich została przywrócona, w związku z tym podjąłem decyzję o zmianie charakteru tego miejsca, to miejsce będzie miejscem pamięci. Już począwszy od września, w każdą pierwszą sobotę miesiąca będzie otwarte dla wszystkich, szczególnie dla rodzin pomordowanych, tak żeby każdy mógł przyjść, żeby mógł się pomodlić w tym miejscu, żeby mógł wspominać tych, którzy zostali zamordowali - powiedział Minister Mariusz Błaszczak

Dyrektor Adam Siwek przedstawił Ministrowi Obrony Narodowej wyniki prac ekshumacyjnych na terenie Fortu III. Przybliżył plany działań jakie IPN będzie podejmował w kolejnych latach w celu ekshumacji wszystkich ofiar znajdujących się na terenie Fortu III.

29 lipca Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN zakończyło drugi etap ekshumacji na terenie Fortu III. Ujawniono szczątki 43 osób dorosłych oraz trójki małych dzieci. W grudniu odnaleziono szczątki 57 ofiar, które zostały pominięte w powojennych ekshumacjach.

Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk i Adam Siwek, dyrektor BUWiM złożyli kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy AK i wszystkich pomordowanych w Forcie III w Pomiechówku.

 

 

 

 

 

 

Fort III, zbudowany w latach 1883 - 1888, był terenem walk w trakcie I i II wojny światowej, w 1915 i 1939 roku, miejscem internowania Legionistów Piłsudskiego, a w czasie drugiej wojny światowej obozem jenieckim (1939 r.), a następnie według akt śledztwa prowadzonego przez Okręgową Komisję Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu w Warszawie: obozem przesiedleńczym m.in. dla mariawitów (1940-1941 r.), gettem (1941 r.), więzieniem karno-śledczym i miejscem masowych egzekucji dla dystryktu ciechanowskiego (1941- 1944r.), obozem przejściowym dla powstańców warszawskich oraz ludności cywilnej Warszawy i okolic (1944 r.) a następnie obozem pracy Wehrmachtu dla mieszkańców okolicznych miejscowości, jeńców radzieckich oraz więźniów niemieckich (1944-1945r.). Po wojnie znajdowała się tu wojskowa składnica amunicji.

do góry