Nawigacja

Aktualności

Wystawa „Na granicy czuwa Straż. Straż Graniczna 1928-1939” – 20 maja 2019, Szczecin

Wernisaż najnowszej wystawy Oddziału IPN w Szczecinie odbył się 20 maja 2019 r. w Placówce Straży Granicznej, ul. Żołnierska 4 w Szczecinie.

  • Fot. Marcin Manowski/IPN Fot. Marcin Manowski/IPN
  • Fot. Marcin Manowski/IPN Fot. Marcin Manowski/IPN
  • Fot. Marcin Manowski/IPN Fot. Marcin Manowski/IPN

Straż Graniczna (1928-1939) była jedną z dwóch nowoczesnych formacji granicznych strzegących nienaruszalności granic II Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo współcześnie prowadzonych badań naukowych, nadal jest to formacja stosunkowo mało znana i niedoceniana. Celem wystawy jest popularyzacja wiedzy o tej formacji poprzez prezentację głównie nieznanych i niepublikowanych do tej pory zdjęć pochodzących ze zbiorów prywatnych oraz z zasobu Archiwum Straży Granicznej.

Wystawa prezentuje pełnienie służby granicznej przez strażników SG w różnych aspektach działalności: patrolowania pogranicza i prowadzenia wywiadu; udziału w zwalczaniu przemytu i wymytu towarów oraz przestępstw przeciwko monopolom państwowym. Twórcy wystawy zaprezentowali również strukturę i zadania formacji, umundurowanie i uzbrojenie strazników, infrastrukturę graniczną tj. budynki i posterunki graniczne. Na panelach wystawy nie zabrakło również takich tematów jak ochrona granicy morskiej przez jednostki Flotylli SG, wykorzystania w służbie psów służbowych oraz kształcenie fachowe strażników i ich udział w szkoleniu strzeleckim i sportach. Wystawa przedstawia również pozasłużbowe życie prywatne strażników i ich rodzin. Zamknięciem wystawy jest udział strażników SG w działaniach wojennych we wrześniu 1939 r. oraz ich okupacyjne i powojenne losy.

W 2019 r. obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej,  a w tym heroiczną obronę polskich granic. Jednymi z pierwszych, którzy walczyli i ginęli w pierwszych dniach walk 1 września 1939 r. byli strażnicy i żołnierze plutonów wzmocnienia Straży Granicznej. ​

Wystawa wewnętrzna składa się z 21 paneli na systemie roll up.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry