Nawigacja

Aktualności

Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniach z Polonią w Chicago

 • Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 16 marca 2019 Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 16 marca 2019
 • Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 16 marca 2019 Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 16 marca 2019
 • Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 16 marca 2019 Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 16 marca 2019
 • Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 16 marca 2019 Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 16 marca 2019
 • Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 17 marca 2019 Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 17 marca 2019
 • Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 17 marca 2019 Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 17 marca 2019

W dniach 16–17 marca 2019 roku na zaproszenie Organizacji „Polscy Patrioci” prof. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,  spotkał się z Polonią w Chicago.

Odbyły się dwa spotkania otwarte dla Polonii chicagowskiej. Pierwsze – 16 marca w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago, drugie – 17 marca w sali przy Bazylice Św. Jacka w Chicago. Profesorowi Szwagrzykowi towarzyszyła Agnieszka Jędrzak, kierownik Samodzielnej Sekcji Informacji i Kontaktów Międzynarodowych.

Podczas wizyty w Chicago prof. Krzysztof Szwagrzyk opowiedział o misji i zadaniach Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Tematem przewodnim wystąpień było również przywracanie przez IPN pamięci o uczestnikach powstania antykomunistycznego i przebiegu poszukiwań ich doczesnych szczątków. Profesor  mówił m.in. o wysiłku i zaangażowaniu pracowników IPN i wolontariuszy, którzy starają się odnaleźć miejsca pochówku Żołnierzy Wyklętych, aby rozpoznać ich i pochować. Przedstawił również  przebieg poszukiwań miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych bądź czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.

Prof. Krzysztof Szwagrzyk, podczas obu spotkań podkreślił, że w związku z nowelizacją ustawy o IPN, poszukiwane są ofiary nie tylko zbrodni komunistycznych, ale także niemieckich i ukraińskich. Wyraził ubolewanie, że zbrodnie komunistyczne nie zostały po wojnie rozliczone analogicznie do zbrodni niemieckich. Zaznaczył, że pamięć o odnalezionych, zidentyfikowanych bohaterach jest utrwalana podczas oficjalnych uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Bohaterowie zostają także, zgodnie z tradycją chrześcijańską, godnie pochowani. Profesor wspomniał, że w państwowych uroczystościach pogrzebowych Danuty Siedzikówny ,,Inki" i Feliksa Selmanowicza ,,Zagończyka" ok. 50 000 ludzi oddało im hołd. Zwrócił również uwagę na rolę wolontariuszy w pracach poszukiwawczych; w 2017 roku w pracach na Łączce wzięło udział 250 ochotników z kraju i z zagranicy. Prace wolontariuszy określił jako wspólne budowanie tożsamości narodowej i uczestniczenie w wielkiej sprawie. Wspomniał także o ważnej funkcji edukacji historycznej. Problematyka Żołnierzy Wyklętych jest już omawiana w podręcznikach, a wzmacniają ją tematyczne materiały filmowe, organizowane biegi pamięci, warsztaty czy koncerty.

Profesor, poza działalnością krajową pionu poszukiwań, skoncentrował się także na projektach realizowanych równolegle na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Niemczech i Gruzji. Omówił ponadto rozwijającą się współpracę z amerykańskim the Defense POW/MIA Accounting Agency.

Zwrócił się także do Polonii z prośbą o włączenie się w pracę na rzecz rozpowszechniania historii Polski, opierającej się na pomocy w docieraniu do ważnych świadków historii i utrwalaniu ich świadectw, jak również wspieraniu dotarcia do materiałów genetycznych, niezbędnych do przeprowadzenia identyfkacji.

 • Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 17 marca 2019 Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 17 marca 2019
  Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 17 marca 2019
 • Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 17 marca 2019 Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 17 marca 2019
  Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 17 marca 2019
 • Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 17 marca 2019 Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 17 marca 2019
  Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk na spotkaniu z Polonią w Chicago – 17 marca 2019

Fot. Agnieszka Jędrzak (IPN)

do góry