Nawigacja

Aktualności

Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności ks. Jerzemu Śliżowi – Łążek, 11 lutego 2019

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia zasłużonemu działaczowi opozycji wobec dyktatury komunistycznej wręczył prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

W niewielkiej wsi Łążek (gmina Osie, powiat Tuchola) w Borach Tucholskich 11 lutego odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności ks. Jerzemu Śliżowi. Odznaczenie wręczył prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk. W uroczystości wzięła udział Edyta Cisewska, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Jerzy Śliż, ur. 16.04.1953 r. w Rakszawie w 1980 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1.09.1984 r. z polecenia ks. biskupa Ignacego Tokarczuka podjął pracę duszpasterską w Sokołowie Małopolskim jako wikariusz. Na plebanii kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim organizował cotygodniowe spotkania działaczy podziemia. Podejmował próby integracji grup podziemnych: „Solidarność” RI, Solidarność Walcząca, OKOR. Współorganizował drukowanie biuletynów („Wieś Rzeszowska”), przygotowywanie matryc, redagowanie tekstów, przewożenie ulotek do Strzyżowa i Jasła. 

Od października 1985 r. do końca 1986 r. był organizatorem i opiekunem Duszpasterstwa Rolników  w Sokołowie Małopolskim. W ramach comiesięcznych spotkań odbywały się prelekcje, dyskusje, wykłady z najnowszej historii Polski, pokazy  filmów wideo. Dzięki informacjom otrzymywanym od współpracowniczki pracującej w centrali telefonicznej w Sokołowie ostrzegał działaczy o planowanych akcjach milicji i SB. Współuczestniczył w działaniach mających na celu ujawnienie prawdy o obozie NKWD w Trzebusce oraz odnalezienie i upamiętnienie miejsca rozstrzeliwań jeńców w lesie w Turzy poprzez postawienie tam drewnianego krzyża.

Ks. Jerzy Śliż pełni obecnie posługę kapłańską w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego Matki Boskiej Królowej Polski w Łążku.

do góry