Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Dęby Niepodległości przy Świątyni Opatrzności Bożej upamiętniają Ojców Niepodległości

Dęby posadzone przy Świątyni Opatrzności Bożej otrzymały imiona Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego oraz ks. kard. Aleksandra Kakowskiego

 • Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczysta msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczysta msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)

W ten sposób zostało upamiętnionych 7 Ojców Niepodległości, którzy swoją postawą i pracą przyczynili się do wskrzeszenia Polski po 123 latach zaborów. 

Pamięć o Ojcach Niepodległości przetrwa razem z drzewami w wyjątkowym miejscu, jakim jest Świątynia Opatrzności Bożej, której powstanie zapowiadali jeszcze twórcy Konstytucji 3 Maja.

Sadzonki dębów, poświęcone przez Ojca Świętego Franciszka, przekazała Instytutowi Pamięci Narodowej Dyrekcja Lasów Państwowych. Uroczystość została zorganizowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN.

* * *

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości Instytut Pamięci Narodowej bierze udział w akcji sadzenia Dębów Niepodległości: „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918–2018”. 

Dzięki uprzejmości ks. kardynała Kazimierza Nycza, z inicjatywy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka 11 listopada po Mszy Świętej, odprawionej o godz. 9.00  w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, odbyło się uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości, zasadzonym niedawno przy świątyni. 

Imiona Ojców Niepodległości zostały nadane przez odsłonięcie umieszczonych przy dębach tablic. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką nadali pierwszemu dębowi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński nadał kolejnemu dębowi imię Ignacego Daszyńskiego, a marszałek Senatu Stanisław Karczewski – Wojciecha Korfantego. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki nadał dębowi imię Wincentego Witosa. Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski nadał dębowi imię Ignacego Jana Paderewskiego. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek nadał kolejnemu dębowi imię Romana Dmowskiego, a przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki odsłonił tablicę z imieniem ks. kard. Aleksandra Kakowskiego.

 • Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Uroczyste nadanie imion Dębom Niepodległości – 11 listopada 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)

 

Ignacy Daszyński 

Pochodził z terenów I Rzeczpospolitej dziś w granicach Ukrainy. W epoce zaborów wyrzucony ze szkoły za działalność konspiracyjną, radny Krakowa i poseł parlamentu jeszcze austriackiego, wspierał tworzenie polskich legionów. Premier pierwszego polskiego rządu jeszcze 7 listopada, wieloletni przywódca przedwojennej patriotycznej Polskiej Partii Socjalistycznej, poseł i Marszałek Sejmu. Jeden z czołowych polityków i współtwórca ustroju  II Rzeczpospolitej.

Roman Dmowski 

Urodził się na terenie dzisiejszej Warszawy na Kamionku, z wykształcenia przyrodnik, ​szczególnie skuteczny w budzeniu polskiej tożsamości narodowej oraz jej intelektualnego i społecznego umocnienia, za organizację manifestacji trzeciomajowej zesłany na Łotwę. Lider Narodowej Demokracji głoszący w szczególny sposób wagę wzrostu intelektualnego i gospodarczego narodu, ale także wspierający powstanie armii polskiej w zaborze rosyjskim, a potem we Francji. Prawdopodobnie najwybitniejszy polski dyplomata, któremu w dużej mierze zawdzięczamy przedwojenne granice.

Kardynał Aleksander Kakowski

Pochodził z ziemi płockiej, biskup Diecezji Warszawskiej i Prymas Polski. Był członkiem Rady Regencyjnej, władz samorządu polskiego na terenach zaboru rosyjskiego pod okupacją niemiecką. Na jego wniosek członkowie Rady zrzekli się pobierania pensji. Rada Regencyjna 11 listopada przekazała władzę w Polsce na ręce Józefa Piłsudskiego, co symbolicznie obchodzimy jako datę odzyskania niepodległości. Kard. Kakowski jako jeden z niewielu przedstawicieli władz i dyplomatów nie opuścił Warszawy w czasie zagrożenia nawałą bolszewicką w 1920 r., a nawet udał się na front pod Radzyminem. Przez cały czas sprawowania swej misji pasterskiej dbał o najbiedniejszych, założył dom pracy dla najbiedniejszych na Bródnie i ogólnopolski „Caritas”.

Wojciech Korfanty

Śląski przywódca narodowy, urodził się na Górnym Śląsku, wyrzucony ze szkoły na trzy miesiące przed maturą za krytykę polityki germanizacyjnej, więzień polityczny, związany początkowo z Narodową Demokracją, poseł w sejmie pruskim i ogólnoniemieckim reprezentujący tam Polaków, publicysta zajmujący się też katolicką nauką społeczną, członek władz Powstania Wielkopolskiego, polski przywódca w czasie plebiscytu i III Powstania Śląskiego. Poseł i senator II Rzeczpospolitej związany z Chrześcijańską Demokracją.

Ignacy Jan Paderewski 

Pochodził z terenów I Rzeczpospolitej dziś leżących na Ukrainie. Jeden z najwybitniejszych pianistów swojej epoki, ale także kompozytor.  Swój talent artystyczny, niezmordowaną pracowitość i pieniądze wykorzystał dla dobra Polski. To właśnie dzięki jego osobistym zabiegom Prezydent Stanów Zjednoczonych zaangażował się w przywrócenie Polsce niepodległości i należnych jej granic. Wraz z żoną Heleną zorganizował międzynarodową pomoc humanitarną dla cierpiących rodaków w zniszczonej wojną Ojczyźnie.

Józef Piłsudski 

Pochodził z Wileńszczyzny, był socjalistycznym konspiratorem i sybirakiem oraz więźniem politycznym w epoce zaborów, współtwórcą polskiej siły zbrojnej w pierwszej wojnie światowej, Naczelnikiem Państwa Polskiego  i Wodzem Naczelnym Wojska Polskiego w epoce walki o granice i praktycznie do końca swego życia. Miał decydujący wpływ na życie polityczne II Rzeczpospolitej, zwłaszcza po tzw. zamachu majowym.

Wincenty Witos

Pochodził z Małopolski, trzykrotny premier polskiego Rządu II Rzeczpospolitej, po raz pierwszy gdy potrzebne było zjednoczenie całego narodu w walce przeciwko bolszewikom w 1920 r. Wcześniej likwidował władzę zaborczą w Małopolsce. Poseł na sejm kilku kadencji, jednocześnie przez 23 lata służył jako wójt we wsi, gdzie mieszkał. Do dzisiaj uważany za najwybitniejszego polityka reprezentującego interesy polskich rolników. 

 

do góry