Nawigacja

Aktualności

XI Letnia Szkoła Historii Najnowszej – 4-9 września 2017 r., Palczew

W dniach 4-9 września 2017 r. w Palczewie (pow. grójecki) odbędzie się jedenasta edycja Letniej Szkoły Historii Najnowszej IPN, będącej forum spotkań młodych historyków z całego kraju, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z najnowszymi dziejami Polski.

Dwudziestu uczestników tegorocznej edycji wydarzenia weźmie udział w zajęciach, które poprowadzą wybitni specjaliści z zakresu historii najnowszej. W ramach dodatkowych warsztatów będą mogli zdobyć różne - przydatne historykowi dziejów najnowszych – umiejętności (pisanie tekstów popularnonaukowych, poznanie specyfiki funkcjonowania Archiwum IPN, czy wykorzystanie Internetu w pracy naukowej). Do tej pory we wszystkich edycjach Letniej Szkoły udział wzięło ponad 200 osób.

Referaty wygłaszane przez uczestników każdej kolejnej Letniej Szkoły Historii Najnowszej zostają zebrane i co roku są wydawane przez IPN w specjalnej publikacji.

XI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN

Palczew, 4-9 IX 2017

 

4 IX 2017, poniedziałek

 

11.00- wyjazd do Ośrodka

13.00- obiad

13.45- otwarcie Szkoły- dr Jarosław Szarek Prezes IPN

14.00-16.00- Dr hab. Mieczysław Ryba, Odrodzona Rzeczypospolita według koncepcji różnych nurtów politycznych 1918-1939

16.00-16.15- przerwa kawowa

16.15-18:30- seminarium- dr hab. Mirosław Szumiło, dr Władysław Bułhak, dr Rafał Łatka

 • Anna Wójcik, Ruch pacyfistyczny na ziemiach polskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego
 • Adrian Musiał, Prasa częstochowska w latach 1918-1939 i jej rola w rywalizacji politycznej na przykładzie wybranych tytułów
 • Krystyna Sitarz, Dyskusja na temat kary chłosty w okresie międzywojennym na łamach Ilustrowanego Kuriera Codziennego

 

19.00- kolacja

 

5 IX 2017, wtorek

 

8.00-9.00- śniadanie

9.00- 12.00- seminarium- dr hab. Mirosław Szumiło, dr Władysław Bułhak, dr Rafał Łatka

 • Pavel Ablamski, Projekty podziału administracyjnego a polityka narodowościowa na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej
 • Magdalena Gibiec, Rola inteligencji ukraińskiej w procesie kształtowania świadomości narodowej na pograniczu w świetle sprawozdań sytuacyjnych Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w latach 1930-1935
 • Paweł Mrowiński, Sztuka na froncie. Teatr Dramatyczny 2 Korpusu Polskiego oraz Teatr Wojska Polskiego
 • Paweł Gądek, Działalność jezuickiego ośrodka tajnego nauczania w Starej Wsi w latach okupacji niemieckiej (1939-1944)

 

12.30- 13.30- obiad

13.30-15.30- Dr Rafał Łatka, Ks. prof. Józef Marecki, Kościół katolicki w Polsce pod rządami komunistów

15.30-15.45- przerwa kawowa

15.45- 17.45- Dr hab. Grzegorz Berendt prof. UG , Relacje polsko- żydowskie w okresie zagłady

17.45-18.00- przerwa kawowa

18.00- 20.15- seminarium- dr hab. Mirosław Szumiło, dr Władysław Bułhak, dr Rafał Łatka

 • Dominik Flisiak, Ku socjalistycznej Palestynie. Rzecz o biuletynie organizacji Haszomer Hacair pt. Mosty
 • Paweł Sztama, Józef Goldberg vel. Józef Różański – przyczynek do historii Żydów w Polsce
 • Mateusz Szłapka, Prymas Polski Maksymilian Rode- działalność głowy Kościoła polskokatolickiego w latach 1959-1965

 

20.15- kolacja

 

6 IX 2017, środa

 

8.00-9.00- śniadanie

9.00-13.00- dr Mariusz Żuławnik, Warsztat pracy archiwisty

13.00-14.00- obiad

14.30-16.30- Prof. Grzegorz Motyka, Polskie Państwo Podziemne i powojenna konspiracja niepodległościowa

16.30-16.45- przerwa kawowa

16.45-19.00 dr hab. Krzysztof Szwagrzyk Wiceprezes IPN, Prace na Łączce

19.00- kolacja

 

7 IX 2017, czwartek

 

8.00- 9.00- śniadanie

9.00- 11.30- seminarium- dr hab. Mirosław Szumiło, dr Władysław Bułhak, dr Rafał Łatka

 • Piotr Olechowski, Element niepożądany na swojej ziemi. Radzieckie służby specjalne a Polacy we Lwowie 1944-1946
 • Bartosz Gromko, Polityka Włoskiej Partii Komunistycznej wobec Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz ruchów dysydenckich w Polsce w latach 70
 • Przemysław Mrówka, Eksport wewnętrzny. Elementy wolnorynkowe w gospodarce centralnie sterowanej, ich wpływ i znaczenie dla historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

 

11.30-12.00- przerwa kawowa

12.00-14.00-  Dr hab. Patryk Pleskot, Jak pisać książki popularnonaukowe?

14.00- 15.00- przerwa obiadowa

15.00- 17.00- Dr hab. Mirosław Szumiło, Elity PZPR. Stan badań, perspektywy badawcze

17.00-17.15- przerwa kawowa

17.15-19.45 seminarium- dr hab. Mirosław Szumiło, dr Władysław Bułhak, dr Rafał Łatka

 • Anna Górna, Działalność Wiktorii Hetmańskiej w strukturach Polskiej Partii Robotniczej
 • Marcin Jurek, Początki „władzy ludowej” w Poznaniu we wspomnieniach działaczy komunistycznych
 • Piotr Juchowski, Pomiędzy „reformatorami” a „twardogłowymi”. Główne koncepcje centrowych elit PZPR w czasie „karnawału Solidarności

 

20.00- kolacja

 

8 IX 2017, piątek

 

8.00-9.00- śniadanie

9.00-11.00-  Michał Przeperski, Internet jako narzędzie pracy historyka

11.00-11.15- przerwa kawowa

11.15-13.15- Prof. Antoni Dudek, Reglamentowana rewolucja. Proces rozkładu władzy PZPR

13.15-14.30- przerwa obiadowa

14.30-16.15- seminarium- dr hab. Mirosław Szumiło, dr Władysław Bułhak, dr Rafał Łatka

 • Ariel Orzełek, Geopolityczne i historyczne aspekty polskiej polityki zagranicznej schyłku lat trzydziestych oraz lat osiemdziesiątych w publicystyce Aleksandra Bocheńskiego
 • Ewelina Ślązak, Łódzka nauka niezależna w latach osiemdziesiątych na przykładzie Społecznego Komitetu Nauki

 

16.15-16.30- przerwa kawowa

16.30-18.30- dr Witold Bagieński, Zbiór zastrzeżony: prawdy i mity

19.30- uroczysta kolacja

 

9 IX 2017, sobota

 

10.00-11.00- śniadanie

11.00-12.30- seminarium- dr hab. Mirosław Szumiło, dr Władysław Bułhak, dr Rafał Łatka

 • Maria Erdman, Osadnictwo Polaków w Donbasie w XIX- XX w.
 • Anna Natalia Kmieć, Rola egodokumentów w badaniach nad dziejami osiedla Rubinkowo w Toruniu. Analiza wybranych przykładów

 

13.00- obiad

14.00- wyjazd do Warszawy 

 

do góry