Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

XVI edycja Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłaszają szesnastą edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej. Prace można nadsyłać do do 29 grudnia 2023 roku.

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 listopada 2022 do 31 października 2023 (decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach:

  •     prac magisterskich
  •     prac doktorskich.

I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN oraz IH PAN w formie książkowej wraz honorarium wypłacanym po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN: 10 000 PLN w przypadku najlepszych prac magisterskich, 25 000 PLN w przypadku najlepszych prac doktorskich.

II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN oraz IH PAN pracy w całości lub części wraz z honorarium autorskim. Obok dwóch głównych nagród Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

Podpisanie umowy wydawniczej i wypłata nagrody-honorarium będą możliwe pod warunkiem przejścia całości procedur wydawniczych obowiązujących w IPN, łącznie z uzyskaniem dwóch pozytywnych recenzji specjalistów od danej problematyki, wskazanych przez wydawcę.

Prace konkursowe, bez żadnych zmian dokonanych po obronie, należy nadsyłać:

  • w formie elektronicznej w formacie pdf (płytka),
  • z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik 1),
  • z załączoną klauzulą RODO (załącznik 2),
  • wraz z opinią promotora (w przypadku prac magisterskich) lub kopiami recenzji powstałych w trakcie przewodu (w przypadku prac doktorskich)

w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Janusza Kurtyki 1
02-676 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku"

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do końca stycznia 2024 r.

Informacji na temat konkursu udziela:
Aneta Mintzberg tel. (22) 581 87 28
debiut@ipn.gov.pl

   

do góry