Nawigacja

Aktualności

XXIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM) – Warszawa, 1 czerwca 2023

Tradycyjnie w Dzień Dziecka odbywa się uroczyste posiedzenie w sali Sejmu RP, kończące obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży. Od 1994 r. organizatorem SDiM jest Kancelaria Sejmu. Do grona współorganizatorów należą obecnie: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

XXIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM) – Warszawa, 1 czerwca 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
XXIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM) – Warszawa, 1 czerwca 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
XXIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM) – Warszawa, 1 czerwca 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
XXIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM) – Warszawa, 1 czerwca 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
XXIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM) – Warszawa, 1 czerwca 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
XXIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM) – Warszawa, 1 czerwca 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

1 czerwca 2023 posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży rozpoczęła marszałek Sejmu RP, by przekazać głos Liwii Rubej – marszałek SDiM. Wśród zaproszonych gości znalazł się zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski oraz wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki. Tematem tegorocznych obrad jest walka żydowskich bojowników w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Posiedzenie SDiM poprzedziło dzień wcześniej zwiedzanie stolicy.

Odnosząc się do hasła przyświecającego tegorocznej sesji SDiM marszałek Witek podkreśliła, że dotknięcie tematu sprzed ośmiu dekad wymagało od uczestników dużej wrażliwości. Jednocześnie wskazała na aktualność doświadczeń:

Za naszą wschodnią granicą Rosja napadła na Ukrainę. Widzimy te nieszczęścia, one dziej są tuż obok nas (…). Pamiętajmy o jednym – jeśli nie będzie pokoju, to nie będzie też przyszłości, w której będziecie mogli realizować swoje marzenia – mówiła Elżbieta Witek.

Do tematu przewodniego sesji odniósł się także zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski.

Wiosną roku 1943 nie było szans na zwycięstwo. Kilkuset ledwie bojowników w getcie warszawskim stanęło do boju. Ale przecież – wiemy to z przekazów tych, którzy przeżyli – nie o zwycięstwo tutaj chodziło, tylko o możliwość oddania życia za towarzyszy broni i godnego pożegnania się z tym światem. Słowo „godność”, po hebrajsku „hadar”, było jednym z naczelnych haseł, które przyświecały tym młodym bojowcom, porywającym za broń wiosną roku 1943. Godność, walka o honor i głośne „nie” niemieckiemu ludobójstwu, które popełniano na narodzie żydowskim 

– mówił wiceprezes IPN do młodych posłów. Przypomniał, że Polacy nie pozostali obojętni na los powstańców, podejmowali akcje, które miały wspomóc ich wysiłek. Polskie Państwo Podziemne pomogło również przetrwać tym, którzy uniknęli śmierci w getcie i którzy później pozostawili świadectwo.

Często mówi się, i to truizm, że to Państwo jesteście przyszłością Polski, ale to prawda. Kiedyś weźmiecie w swoje ręce to, co jest naszym wspólnym dobrem, czyli Państwo Polskie [...]. To, o co walczyli polscy obywatele w okresie II wojny światowej – wolność, godność i honor – to są wartości nieprzemijające, a my dzisiaj musimy przede wszystkim dbać o prawdę historyczną. To jest ta wartość, która jest również nieprzemijająca i fundamentalna dla tego, co nazywamy historią

– zaapelował do uczestników obrad sejmowych prof. Karol Polejowski. 

W porządku obrad sesji znalazły się także pytania do ministra edukacji i nauki, opracowane podczas wcześniejszych obrad komisji SDiM, oraz dyskusja i głosowanie nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały. dotyczącej popularyzacji bohaterstwa obywateli polskich pochodzenia żydowskiego w walce z Niemcami.

Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Polska jest pierwszym krajem w Europie, który zorganizował przedsięwzięcie edukacyjne w takiej formie. Obecnie dziecięco-młodzieżowe parlamenty zbierają się m.in. w Czechach, Finlandii, Francji, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

***

Tegoroczna sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM), która rozpoczęła się 28 lutego 2023 r., zakończyła się 1 czerwca 2023 r. uroczystym posiedzeniem w sali Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Temat wiodący sesji:

Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka).
Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat
– o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim

20 i 21 maja 2023 r. odbyły się warsztaty dla najlepszych 16 zespołów (po jednym z 16 województw), uczestniczących w tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W warsztatach wzięło udział 32 uczniów pod okiem opiekunów.

W pierwszym panelu wykład tematyczny wygłosiła dr Martyna Grądzka-Rejak, pracownik Biura Badań Historycznych IPN oraz Muzeum Getta Warszawskiego. Następnie uczestnicy wzięli udział w warsztatach „Sztuka wystąpień publicznych”, prowadzonych przez dr. Mirosława Oczkosia, aktora, reżysera filmowego i telewizyjnego, właściciela firmy doradczo-szkoleniowej „OCZKOŚ PERFECT IMAGE”. W trzecim bloku zajęć warsztaty tematyczne przeprowadziła Edyta Gula, pełniąca obowiązki naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. Zajęcia odbywały się w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku. Od strony merytorycznej zostały zorganizowane we współpracy Biura Edukacji Narodowej IPN (Maryla Czupryńska-Szczupak, koordynator SDiM z ramienia IPN) i Wszechnicy Sejmowej (Alicja Gołuchowska-Smarzyńska, koordynator SDiM z ramienia Sejmu).

Zespoły biorące udział w warsztatach to tzw. komisja, która tworzy uchwałę odnoszącą się do tematu przewodniego sesji. Nad uchwałą wszyscy zakwalifikowani (230 zespołów, 460 „posłów”) głosują 1 czerwca. Uchwała SDiM jest apelem młodzieży do dorosłych – polityków, władz lokalnych, szkół, organizacji – w zakresie tematyki sesji. Zarówno posiedzenie SDiM, jak i sama uchwała nie mają charakteru normatywnego ani politycznego. Udział w posiedzeniu oraz głosowanie nad uchwałą mają wyłącznie wymiar edukacyjny – ich celem jest w szczególności przybliżenie młodzieży zasad procesu legislacyjnego. Komisja przygotowała również dwa pytania do ministra edukacji i nauki.

W toku posiedzenia uczestnicy zadają pytania ministrowi edukacji i nauki lub upoważnionej przez niego osobie, a w dalszej części posiedzenia dyskutują nad projektem uchwały XXIX sesji SDiM i poddadzą ją pod głosowanie.

SDiM na Facebooku http://www.facebook.com/sejmdzieciimlodziez

 

 

do góry