Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii” – Poznań, 16 marca 2023

Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Fot. Mikołaj Bujak IPN
Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Fot. Mikołaj Bujak IPN
Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Fot. Mikołaj Bujak IPN
Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Fot. Mikołaj Bujak IPN
Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Fot. Mikołaj Bujak IPN
Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Fot. Mikołaj Bujak IPN
Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Fot. Mikołaj Bujak IPN
Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Fot. Mikołaj Bujak IPN
Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Fot. Mikołaj Bujak IPN
Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Fot. Mikołaj Bujak IPN
Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Fot. Mikołaj Bujak IPN
Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Fot. Mikołaj Bujak IPN
Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Fot. Mikołaj Bujak IPN
Uroczysta gala XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Fot. Mikołaj Bujak IPN

W czwartek 16 marca 2023 r. zostały wręczone w Poznaniu Nagrody Honorowe Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii” za rok 2022.

W Sali Białej Bazaru Poznańskiego – w historycznym miejscu, z którego w grudniu 1918 r. przemawiał Ignacy Jan Paderewski, wzniecając powstańczą iskrę – nagrody wręczył prezes IPN dr Karol Nawrocki, który gratulując odznaczonym, nawiązał do idei przyznawanej nagrody:

Nazwa tego wyjątkowego wyróżnienia opisuje jego istotę, ale opisuje też życiorysy laureatów. Historia jak się powtarza jest nauczycielką życia, niestety w dziejach Polski XX wieku jest też nauczycielką śmierci. Przede wszystkim historia to zapis przeszłości i żeby o niej opowiedzieć potrzebni są świadkowie, ci, którzy przeżyli, ale też ci, którzy nie doświadczyli wydarzeń historycznych, ale są gotowi o nich mówić. Z kolei słowo świadek ma głęboką moc autorytetu, bo opowiada o świecie, którego nie ma, zabiera głos w imieniu pokrzywdzonych, w imieniu naszych bohaterów. Może dlatego tak wielu myślicieli w XX wieku stawia znak równości pomiędzy świadectwem i historią.

W liście skierowanym przez wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego do uczestników gali padły natomiast słowa o misji IPN, której szczególnym wyrazem są wręczone dziś nagrody:

Działalność IPN przyczynia się do tego, że o naszej przeszłości pamiętają kolejne pokolenia. Pojedynczy człowiek może próbować odsuwać w niepamięć osobiste tragedie, jeśli ich wspomnienie jest nazbyt bolesne. Narodowi zapomnieć nie wolno żadnej poniesionej ofiary, żadnego bohatera, żadnego dobroczyńcy i żadnego oprawcy. Zebrana, udokumentowana i rozpowszechniona wiedza jest podstawą dobrego wychowania przyszłych pokoleń do życia i pracy w wolnej Polsce.

Do laureatów tegorocznej nagrody „Świadek Historii” listy skierował również Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, napisał w nim m.in.:

Nagroda skupia uwagę na wartości odkrywania i utrwalania historycznej prawdy dla budowania wspólnej, bezpiecznej przyszłości, pozwalając na docenienie roli osób, które uczestniczą w kształtowaniu i wzbogacaniu narodowej pamięci.

Uroczystości towarzyszył koncert fortepianowy w wykonaniu Małgorzaty Sajny-Mataczyńskiej, w którego programie znalazły się utwory Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina.

W gronie Laureatów XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii” znaleźli się:

  • Henryk Lisiak

Od wielu lat bezinteresownie angażuje się w działalność zmierzającą do upamiętnienia historii i martyrologii narodu polskiego. Na przestrzeni ostatnich 20 lat inicjatywy Pana Henryka Lisiaka zgłaszane do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu: zawiadomienia i składane zeznania, doprowadziły do wszczęcia wielu postępowań karnych, przynoszących wymierne efekty w postaci ujawnienia i naświetlenia nieznanych lub mało znanych wydarzeń głównie z okresu II wojny światowej i okupacji. Prowadzone śledztwa dotyczyły m.in. obozu przesiedleńczego Gniezno-Garbarnia, zabójstw cywilów we wrześniu 1939 r. w Gnieźnie, bezprawnych procesów żołnierzy Batalionów Obrony Narodowej walczących we wrześniu 1939 r. w okolicy Wrześni i Kutna.

  • Małgorzata Rogal-Dropińska

Historyk, nauczyciel, zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie, od kilku lat intensywnie współdziała z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Poznaniu w zakresie edukacji historycznej, krzewiąc i popularyzując patriotyczne postawy wśród młodzieży szkolnej. Szczególnym polem współpracy są działania upowszechniających wiedzę o zbrodniach w Lasach Palędzko-Zakrzewskich w okresie II wojny światowej. Pani Małgorzata Rogal-Dropińska przygotowała konsultowane przez IPN materiały edukacyjne dotyczące tej tematyki, współuczestniczyła wraz z pracownikami IPN w opracowaniu tablic edukacyjnych, które stanęły w Miejscach Pamięci Palędzia i Dąbrówki. W 2022 r. została laureatką Nagrody im. Grażyny Langowskiej dla nauczycieli i wychowawców.

  • Arkadiusz Szlachetko

Od wielu lat aktywnie współdziała z IPN zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem Forum Pamięci Niegosławice – stowarzyszenia, którego jest pomysłodawcą, twórcą i prezesem. Współpraca rozpoczęła się od upamiętniania miejsca pochówku 43 Polek więźniarek KL Ravensbrück, które zmarły w filii tego obozu w Neubrandenburgu. Kolejnymi inicjatywami było: stworzenie miejsca pamięci przy kościele pw. św. Anny w Niegosławicach, postawienie pomnika na Grobie Nieznanego Żołnierza w Niegosławicach, posadzenie trzech dębów pamięci ofiarom zbrodni katyńskiej. Forum Pamięci Niegosławice m.in. organizuje dla młodzieży edukacyjne Wyjazdy Pamięci w miejsca martyrologii, uczestniczy w obchodach rocznic ważnych wydarzeń z historii Polski, zapoczątkowało w 2020 r. publiczne czytanie raportów rotmistrza Pileckiego z Auschwitz.

Nagroda została ustanowiona przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w 2009 r. Przyznawana jest raz w roku polskim oraz zagranicznym stowarzyszeniom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W Poznaniu po raz pierwszy tytuł ten przyznano w 2010 roku, od tego czasu w dwunastu poznańskich edycjach Nagrodę Honorową „Świadek Historii” otrzymało ponad 70 osób/instytucji:

2010 • Anna Gruszecka • Aleksandra Kudła • Lech Dymarski • Waldemar Handke • Sławomir Kmiecik • Janusz Pałubicki • ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz • ks. Jarosław Wąsowicz • Stowarzyszenie „Katyń” w Poznaniu • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska • Zarząd NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska • Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939–1956 Oddział Wielkopolska

2011 • Stowarzyszenie „Poznański Czerwiec ‘56” • Związek Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 „Niepokonani” • Związek Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. • Wojewódzka Rada Związku Sybiraków Wielkopolska • Henryk Ludwik Czarnecki • Jarosław Burchardt • Aurelia Gancarz • Paweł Kotlarski • Ryszard Białkowski • Maria i Andrzej Perlakowie

2012 • Eugenia Teresa Dabert • Elżbieta Ratajczak • Małgorzata Wiater • Julian Zydorek • Anna Ziółkowska • Adam Suwart • Piotr Bruder • Olgierd Baehr

2013 • Barbara Fabiańska • Dorota Fechner • Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka • Dariusz Downar • Marian Fik • Krzysztof M. Kaźmierczak • Lech Stefaniak • Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Wielkopolska

2014 • Jarosław Łożyński • Henryk Krystek • Andrzej Nowotny • Kino Rialto w Poznaniu

2015 • Jacek Kubiak • Anna Piasek-Bosacka • Rafał Pogrzebny

2016 • gen. Jan Podhorski • mjr Ludwik Misiek • kpt. Maria Krzyżańska • Barbara Miczko-Malcher • s. Małgorzata Krupecka • Okręg Wielkopolski Narodowych Sił Zbrojnych

2017 • Piotr Gołdyn • Maciej Grzesiński • Maciej Myczka • Janusz Waliszewski

2018 • Przemysław Bartkowiak • ks. Roman Dworacki • Zdzisław Kościański • Tomasz Łęcki

2019 • Kamil Hypki • Zbysław Kaczmarek • Piotr Świątkowski • Jan Kołodziejski – pośmiertnie

2020 • Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

2021 • Zenon Wechmann • Dariusz Grzybek • Andrzej Surdyk • Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu • Henryk Walendowski – pośmiertnie

do góry