Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

[ZMIANA TERMINU] CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wygnańcy, tułacze – trudne powroty 1944–1989” – Białystok, 25-26 października 2022

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej losom emigrantów wracających do powojennej, zniewolonej przez komunistów Polski.

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie tematyką emigracji Polaków w XX w., powiększa się grono badaczy oraz liczba publikacji. Odnoszą się one jednak głównie do sytuacji emigrantów poza granicami kraju, powodów, które skłoniły ich do pozostania na obczyźnie, podejmowanych  tam aktywności itp. Stosunkowo niewiele wiadomo o losach tych, którzy zdecydowali się na powrót do komunistycznej Polski. Sądzi się, że pewną część z nich spotkały represje, zwłaszcza, gdy nie chcieli poprzeć nowych, narzuconych Polsce władz. Ale jak liczna była to grupa? Niektórzy wiązali nadzieję na powrót do dawnego, przedwojennego życia, ale czy było to możliwe? Czy doświadczenie wolności (emigracja „zachodnia”) lub zniewolenia (emigracja lub deportacje „wschodnie”), którego doświadczyli na emigracji, miało wpływ na przyjmowane postawy w kraju? Czy byli emigranci stanowili jakąś zauważalną część powojennej opozycji antykomunistycznej? Lub odwrotnie – mieli swój istotny udział w budowaniu aparatu państwowego i partyjnego Polski „ludowej”? To tylko niektóre pytania, które pojawiają w się w kontekście trudnych powrotów z emigracji. Zadaniem zaproponowanej konferencji będzie próba podsumowania stanu badań w tym zakresie oraz sformułowania najpilniejszych postulatów badawczych.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Specyfika losów byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 • Byli emigranci w opozycji antykomunistycznej
 • Byli emigranci w strukturach partyjnych (związanych z obozem władzy jak i opozycyjnych)
 • Represje aparatu bezpieczeństwa wobec byłych emigrantów
 • Biografie emigrantów
 • Powroty emigrantów politycznych, „internowanych-emigrantów”
 • Propaganda PRL wobec reemigrantów
 • Decyzje o powrocie do kraju – przyczyny, konsekwencje
 • Współpraca z organizacjami polonijnymi

Wymienione obszary tematyczne są tylko wskazówkami, zapraszamy do udziału także z referatami pokrewnymi, gdyż jednym z celów konferencji jest przygotowanie publikacji, która w możliwie szerokim spojrzeniu podejmie próbę przybliżenia miejsca powojennej emigracji w rzeczywistości Polski „ludowej”.

Prelegentów będziemy prosili o dostarczenie w ciągu miesiąca od zakończenia konferencji artykułów napisanych zgodnie z wymogami instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Prosimy o przesyłanie wypełnionych zgłoszeń udziału w konferencji (na załączonym formularzu) do 30 września 2022 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adresy:

 1. Marek Kozak, tel. 85 664 57 84, mail:  marek.kozak@ipn.gov.pl
 2. Jarosław Wasilewski, tel. 85 664 57 79, mail:  jaroslaw.wasilewski@ipn.gov.pl
do góry