Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Kraków. Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza, działacza opozycji, związkowca, laureata tytułu Świadek Historii

2 lutego 2022 r. w południe w bazylice Mariackiej w Krakowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe, zmarłego 27 stycznia 2022 r., Jacka Smagowicza, działacza opozycji, związkowca „Solidarności”, laureata tytułu honorowego IPN Świadek Historii, współpracownika i przyjaciela Oddziału IPN w Krakowie.

 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Janusz Ślęzak (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Janusz Ślęzak (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Janusz Ślęzak (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Janusz Ślęzak (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Janusz Ślęzak (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Janusz Ślęzak (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Janusz Ślęzak (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Janusz Ślęzak (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN) Uroczystości pogrzebowe Jacka Smagowicza. Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)

Przed mszą świętą doradca Prezydenta RP Andrzej Waśko odczytał list skierowany do zebranych przez Andrzeja Dudę, a następnie na ręce wdowy, Haliny Smagowicz, przekazał przyznany Jackowi Smagowiczowi pośmiertnie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Po nabożeństwie żałobnicy, wśród nich zastępca dyrektora krakowskiego oddziału IPN Cecylia Radoń i naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr Maciej Korkuć, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, związkowców oraz Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, udali się na cmentarz Rakowicki, gdzie nastąpiło odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Urodził się w 1943 r. w Warszawie. Ukończył III LO w Krakowie (1963). W latach 1963-1965 studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Działalność opozycyjną rozpoczął w 1968 r. Został zatrzymany po akcji ulotkowej potępiającej interwencję Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W 1977 r. uczestniczył w czarnym marszu po śmierci Stanisława Pyjasa. Od 1976 r. był współpracownikiem KOR/KSS KOR, a od 1979 r. KPN. Brał udział w manifestacjach niepodległościowych, kolportował niezależne wydawnictwa, m.in. „Głos”, „Opinia”, „Robotnik”, „Jedność Stoczniowa”.

Od września 1980 r. należał do „Solidarności”, był członkiem a następnie przewodniczącem komisji zakładowej w Polmozbycie. Po 13 grudnia 1981 r. organizował strajk okupacyjny w zakładzie, do 16 grudnia uczestniczył w strajku w Nowohuckim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych Montin. 17 grudnia został zwolniony z pracy za zorganizowanie strajku.

W latach 1981-1989 współorganizował pomoc dla represjonowanych, był członkiem i animatorem Konfraterni Robotniczej w kościołach Arka Pana w Nowej Hucie, św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach, Matki Bożej Pocieszenia w Juszczynie koło Makowa Podhalańskiego.

14 czerwca 1982 r. został internowany i zamknięty w ośrodku odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa i Uhercach. Zwolniono go 1 października 1982 r. 23 lutego 1983 r. został skazany w trybie doraźnym na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Od 1983 r. współorganizował msze za ojczyznę, w 1984 r. był jednym z liderów Ruchu Odwaga i Prawda im. ks. Jerzego Popiełuszki. W latach 1984-1995 uczestniczył w rocznicowych Marszach Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Współorganizował manifestacje i akcje protestacyjne w Krakowie. Był wielokrotnie zatrzymywany i karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń.

W latach 1988-1990 brał udział w reaktywowaniu struktur „Solidarności”, od 12 września 1988 r. należał do jawnego Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska. Był też członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek w Katowicach, a od 1 lutego 1990 r. przewodniczącym Małopolskiego Oddziału Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek.

W lipcu 1989 r. wrócił do pracy w Polmozbycie. W latach 1989-1995 był przewodniczącym komisji zakładowej „Solidarności”, od 1990 r. członkiem Zarządu Regionu Małopolska (do 1995 r. w prezydium ZR), w latach 1992–2010 współautorem programu „Solidarności”.

Od 1990 r. wchodził w skład Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. weryfikacji b. funkcjonariuszy SB w Krakowie. W latach 1990-1992 był członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Krakowie. W 1990 r. współorganizowal postawienia Krzyża Katyńskiego przy kościele św. Idziego w Krakowie. Od 1992 r. działał w Fundacji Solidarni Solidarnym (w latach 1994-1995 jako przewodniczący Rady Fundacji). Od 1992 r. był członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia, a w latach 1994-2002 Rady Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Koordynował pomocy Zarządu Regionu Małopolska „Solidarności” dla Czeczenii, a od 1995 r. był członkiem Rady Programowej Czeczeńskiego Ośrodka Informacji w Krakowie. W 1995 r. należał do grona inicjatorów postawienia pomnika Ofiar Komunizmu na cmentarzu Rakowickim. W kwietniu 2011 r. przeszedł na emeryturę.

Od 2016 r. należał do Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Stowarzyszenia „Wolność i Niezawisłość”. W 2016 r. założył krakowską Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Wchodził w skład Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Krakowie, a także Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych w Krakowie.

Był autorem publikacji w „Tygodniku Małopolskim” (1990-1995), „Tygodniku Solidarność” (1990-1997), „Biuletynie Informacyjnym KK NSZZ Solidarność” (od 1992), piśmie „Rynek Pracy” (od 1998). Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), medalem Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolska (2002). W 2020 r. IPN przyznał mu tytuł Świadka Historii (z powodu pandemii wreczony w 2021 r.).

 • Jacek Smagowicz (1943-2022). Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
  Jacek Smagowicz (1943-2022). Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Jacek Smagowicz (1943-2022). Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
  Jacek Smagowicz (1943-2022). Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
 • Jacek Smagowicz (1943-2022). Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
  Jacek Smagowicz (1943-2022). Fot. Agnieszka Masłowska (IPN)
do góry