Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa: „Działalność wywiadowcza Polaków i polskiego wywiadu emigracyjnego po 1945 roku na terenie kraju”

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Działalność wywiadowcza Polaków i polskiego wywiadu emigracyjnego po 1945 roku na terenie kraju”

TERMIN KONFERENCJI: 29 września 2022 (czwartek)

MIEJSCE:  Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, Warszawa.

„Informator o osobach skazanych za szpiegostwo w latach 1944–1984”, opracowany przez Biuro „C” MSW zajmujące się prowadzeniem ewidencji operacyjnej głównie na potrzeby Służby Bezpieczeństwa  zawiera setki nazwisk osób skazanych za działalność wywiadowczą. W latach 1944–1956  pod zarzutem szpiegostwa skazano ponad 1800 osób. Wśród nich wyróżniono osoby mające pracować dla wywiadów: brytyjskiego, amerykańskiego, francuskiego czy „emigracyjnych ośrodków wywiadowczych”. 

Większość z nich  nie miała oczywiście nic wspólnego z jakąkolwiek działalnością wywiadowczą. Gros oskarżonych o „szpiegostwo” było ludźmi, którzy powrócili do Polski po latach wojennej tułaczki (najczęściej z „podejrzanych” krajów zachodnich), część ze skazanych była uczestnikami podziemia niepodległościowego, inni pełnili funkcję kurierów z ośrodkami emigracyjnymi, nieliczne przypadki dotyczyły osób realnie zaangażowanych w tworzenie siatek wywiadowczych na terytorium kraju i przesyłania informacji o sytuacji w komunistycznej Polsce.

Celem konferencji jest zaprezentowanie szczegółowych badań dotyczących przykładów faktycznej powojennej działalności wywiadowczej, a także gier operacyjnych bezpieki mających za zadanie preparowanie dowodów w śledztwach, tak aby przy odpowiedniej interpretacji stały się pretekstem do skutecznego skazania niewygodnych dla komunistycznej władzy osób.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 22 czerwca 2022 r.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, dlatego też prelegenci zobowiązani będą do dostarczenia tekstów zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN na 30 dni przed wystąpieniem na konferencji. Ostateczny termin nadsyłania referatów upływa 31 sierpnia 2022 r.

W przypadku niedosłania tekstu nie będzie można wziąć udziału w konferencji.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w formie honorarium autorskiego.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatora konferencji:

Tomasz Krok

tomasz.krok@ipn.gov.pl

tel. (22) 860 70 81

do góry