Nawigacja

Aktualności

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza na VIII Toruńskie Konfrontacje Archiwalne „Wolne archiwa wobec zmian” – Toruń, 2–3 grudnia 2021

Tematem rozważań podczas tegorocznej, współorganizowanej przez AIPN konferencji, będzie funkcjonowanie archiwów w dobie nieustających zmian – kulturowych, technologicznych, politycznych, demograficznych, ale też środowiska przyrodniczego. Czy archiwa mogą inicjować lub wspierać zmiany, czy mogą im przeciwdziałać? Jak dokumentować zachodzące zmiany – czy zmiany gwałtowne jako silniej odczuwalne i łatwiej widoczne doczekają się lepszego udokumentowania niż zmiany powolne? Jak na te zmienności zareagować ma nauka archiwalna? Jak kształcić archiwistów w warunkach zmian dziedziny archiwalnej? Jak wytworzyć w adeptach archiwistyki wrażliwość na zmiany i postawę reagowania na nie, niepozostawania wobec nich obojętnymi?

Program konferencji

Współorganizatorem konferencji będącej forum wymiany doświadczeń pomiędzy archiwistami, obok Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest Instytut Pamięci Narodowej.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do 20 listopada 2021 r. pod adresem e–mail: tkarchiwalne@gmail.com

 

do góry