Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Delegacja IPN z wizytą w Gruzji – 9–13 września 2021

Wizyta delegacji IPN w Gruzji – 9–13 września 2021. Fot. Fundacja Rustaweli
Wizyta delegacji IPN w Gruzji – 9–13 września 2021. Fot. Fundacja Rustaweli
Wizyta delegacji IPN w Gruzji – 9–13 września 2021. Fot. Paweł Libera (IPN)
Zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski podczas wizyty w Gruzji – 9–13 września 2021. Fot. Daria Szlezyngier
Wizyta delegacji IPN w Gruzji – 9–13 września 2021. Fot. Daria Szlezyngier
Wizyta delegacji IPN w Gruzji – 9–13 września 2021. Fot. Daria Szlezyngier
Wizyta delegacji IPN w Gruzji – 9–13 września 2021. Fot. Akademia Wojskowa w Gori
Wizyta delegacji IPN w Gruzji – 9–13 września 2021. Fot. Akademia Wojskowa w Gori
Zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski podczas wizyty w Gruzji – 9–13 września 2021. Fot. Akademia Wojskowa w Gori
Wizyta delegacji IPN w Gruzji – 9–13 września 2021. Fot. Uniwersytet w Gori
Wizyta delegacji IPN w Gruzji – 9–13 września 2021. Fot. Uniwersytet w Gori

W dniach 9–13 września 2021 roku w Gruzji przebywała delegacja Instytutu Pamięci Narodowej, której przewodził zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski, a w jej skład wchodzili p.o. dyrektora Biura Badań Historycznych IPN dr hab. Jan Szumski i dr Paweł Libera. Głównym celem wyjazdu było omówienie możliwości prezentacji wystawy dotyczącej Armii gen. Andersa na terenie tego kraju, kontynuacja współpracy naukowej i wydawniczej oraz uczestnictwo w obradach Polsko-Gruzińskiej Komisji Historyków.

Przedstawiciele IPN odwiedzili Muzeum Narodowe w Tbilisi i jego oddział – Muzeum Sowieckiej Okupacji Gruzji oraz spotkali się z Mikheilem Tseretelim, zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Tbilisi. Omawiano możliwości współpracy wystawienniczej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektu IPN, którego celem jest ukazanie losów cywilów i żołnierzy armii gen. W. Andersa. Nadrzędnym założeniem przedsięwzięcia, zainicjowanego przez prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego, pozostaje uświadomienie odbiorcom zagranicznym w krajach położonych na trzech kontynentach, które przemierzyła armia, skali determinacji i zaangażowania Polaków w walkę o wolną od totalitaryzmów Europę. Strona edukacyjna inicjatywy znajdzie wyraz w wystawie i promowanych publikacjach, zaś upamiętnienia przybiorą formę ustanawiania nowych i restauracji istniejących tablic, pomników oraz nagrobków. Ekspozycja będzie się odwoływać do lokalnych wątków wędrówki polskich żołnierzy: uwypuklone zostaną, poprzez sprofilowanie plansz wystawowych, związki miejscowych społeczności w poszczególnych krajach z Armią Andersa i 1. Dywizją. Kwestię wspólnych działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia przedyskutowano również na spotkaniach z prof. Giorgim Sharvashidzem, rektorem Państwowego Uniwersytetu im. I. Dżawachiszwilego w Tbilisi oraz mjr. Kakhaberem Kavlashvilim, naczelnikiem wydziału spraw międzynarodowych Akademii Obrony Narodowej Gruzji w Gori. We wszystkich trzech wymienionych lokalizacjach mogłaby być zaprezentowana wystawa o „szlaku nadziei” gen. Andersa wraz z planszami dedykowanymi polsko-gruzińskiej wspólnej historii, bowiem wśród żołnierzy i oficerów, którzy opuścili Związek Sowiecki razem z armią gen. Andersa, byli również Gruzini, oficerowie kontraktowi Wojska Polskiego.

Współpraca naukowa i wydawnicza była tematem spotkań z prof. Jabą Samushim, dyrektorem Narodowej Fundacji do spraw Nauki im. Szoty Rustawelego, prof. Vają Vardidzem, rektorem katolickiego Uniwersytetu Sulhkan-Saba Orbeliani, dr. Giorgim Sosiashvilim, rektorem Uniwersytetu w Gori, oraz Lechem Kończakiem, dyrektorem Instytutu Polskiego w Tbilisi.

W czasie wizyty w Gruzji zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski spotkał się także  z gruzińskimi członkami Polsko-Gruzińskiej Komisji Historyków, z przewodniczącym dr. Dawidem Kolbaią na czele, oraz wziął udział w prezentacji III tomu prac Komisji, która odbyła się 11 września na Państwowym Uniwersytecie im. I. Javakhishvilego w Tbilisi. W ramach wydarzenia uczczono również 30-lecie istnienia czasopisma naukowego „Pro Georgia” wydawanego przez dr. Dawida Kolbaię, a także wręczono nagrodę im. św. G. Peradzego wybitnemu znawcy języków kaukaskich, prof. Chumburidzemu.

Komisję powołało na początku 2017 roku Studium Europy Wschodniej  UW, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi i Ambasada RP w Tbilisi. IPN działa w ramach komisji praktycznie od początku jej powstania. Celem utworzenia tego gremium było zainicjowanie wspólnych badań nad stosunkami polsko-gruzińskimi w okresie 1917–1921. Wcześniej prace prowadzono w obu krajach niezależnie, bez możliwości porównywania wyników czy wykorzystania źródeł i literatury  dostępnych w Polsce, Gruzji lub Rosji.

Podczas pobytu w Akademii Obrony Narodowej Gruzji zastępca prezesa IPN odwiedził Izbę Pamięci im. gen. Aleksandra Czcheidzego i złożył wieniec pod pomnikiem poświęconym Gruzinom, którzy zginęli w walkach o niepodległość. 13 września delegacja IPN uczciła rocznicę urodzin św. Grzegorza Peradzego i złożyła kwiaty w Domu-Muzeum św. Grzegorza Peradzego w Bakurciche.

 

 

do góry