Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Pracownicy IPN Gdańsk spotkali się z rosyjskimi badaczami ze Stowarzyszenia Memoriał z Petersburga – Gdańsk, 23 sierpnia 2021

Memoriał to niezależna rosyjska organizacja zajmująca się m.in. dokumentowaniem i upowszechnianiem wiedzy o ofiarach represji komunistycznych.

W siedzibie IPN Oddział w Gdańsku 23 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Memoriał z Petersburga.

W spotkaniu uczestniczyli:

Irina Flige, dyrektor Centrum Naukowo-Informacyjnego Memoriał w Petersburgu. Specjalizacja badawcza: pamięć historyczna, pamięć o terrorze sowieckim, miejsca pochówku ofiar terroru, upamiętnianie miejsc pamięci o terrorze państwowym.

Ludmiła Gagarinowa, kierująca archiwami Centrum Naukowo-Informacyjnego Memoriał w Petersburgu. Specjalizacja: opracowanie archiwalne dokumentacji, poszukiwania w archiwach ofiar sowieckiego terroru.

Dmitrij Pritykin, pracownik naukowy Centrum Naukowo-Informacyjnego Memoriał w Petersburgu. Specjalizacja badawcza: tworzenie produktów medialnych nt. historii sowieckiego terroru i Gułagu oraz historii oporu wobec reżimu.

Gościom z Rosji towarzyszyli Emila Jasiuk, radca w Departamencie Wschodnim Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz tłumacz.  

Po stronie IPN Gdańsk w spotkaniu brali udział: prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr Daniel Czerwiński, dr Piotr Brzeziński (OBBH), Karolina Masłowska (OBUWiM) oraz Jan Hlebowicz (asystent prasowy).

  • Pracownicy IPN Gdańsk spotkali się z rosyjskimi badaczami ze Stowarzyszenia Memoriał z Petersburga – Gdańsk, 23 sierpnia 2021
  • Pracownicy IPN Gdańsk spotkali się z rosyjskimi badaczami ze Stowarzyszenia Memoriał z Petersburga – Gdańsk, 23 sierpnia 2021

Dyrektor IPN Gdańsk przedstawił główne kierunki działań badawczych, edukacyjnych, upamiętnieniowych podejmowanych przez Oddział. Wśród nich wymienione zostały zagadnienia dotyczące: okresu drugiej wojny światowej (Zbrodnia Pomorska 1939, relacje polsko-żydowskie, dzieje niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof); okresu stalinowskiego (podziemie antykomunistyczne, przede wszystkim historia 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na czele z Zygmuntem Szendzielarzem „Łupaszką”, Danutą Siedzikówną „Inką” i Feliksem Selmanowiczem „Zagończykiem”); Grudnia ’70; tworzenia opozycji przedsierpniowej oraz Solidarności.

Z kolei dyrektor Irina Flige wskazała na najważniejsze aspekty działań Centrum Naukowo-Informacyjnego Memoriał w Petersburgu. Jednym z nich jest funkcjonujące od 1987 roku archiwum, które gromadzi i upowszechnienia materiały poświęcone ofiarom represji na terenie Rosji. Memoriał dokumentuje także informacje dotyczące pomników, miejsc pochówku, śladów terroru. Jednym z naistotniejszych sukcesów petersburskiego Memoriału było udokumentowanie ofiar wielkiego terroru z lat 1937-1938 odnalezionych w masowym grobie na uroczysku Sandarmoch w Karelii na północy Rosji. Byli to więźniowie obozu na Wyspach Sołowieckich, osoby pracujące przy budowie Kanału Białomorsko-Bałtyckiego oraz mieszkańcy okolicznych wsi.

  • książki Memoriału
  • książki Memoriału

Wizytę studyjną Stowarzyszenia Memoriał w Polsce zorganizowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Tego dnia rosyjscy badacze odwiedzili również Europejskie Centrum Solidarności, Cmentarz Ofiar Hitleryzmu i Cmentarz Nieistniejących, Muzeum II Wojny Światowej oraz spotkali się z przedstawicielami Związku Sybiraków.

Po spotkaniu z pracownikami Memoriału, delegacja IPN Gdańsk, w rocznicę podpisanego 23 sierpnia paktu Ribbentrop–Mołotow, złożyła kwiaty w dwóch ważnych miejscach upamiętniających ofiary totalitaryzmów – Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na gdańskiej Zaspie oraz przed epitafium w kościele św. Józefa poświęconym osobom, które zginęły po podpaleniu świątyni przez Armię Czerwoną w 1945 r.


Stowarzyszenie Memoriał

Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka Memoriał to niezależna rosyjska organizacja zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem wiedzy o ofiarach represji komunistycznych oraz ochroną praw człowieka w Rosji i krajach byłego ZSRR. Oficjalnie działa od 1989 r. Od 1998 r. do grudnia 2017 przewodniczącym Stowarzyszenia był Arsenij Roginski.

Memoriał skupia wokół siebie niezależne organizacje z różnych regionów Rosji, Kazachstanu, Ukrainy i Łotwy, a także Niemiec, Włoch i Francji. W Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych głównym partnerem Stowarzyszenia jest Ośrodek KARTA.

W 1991 r. z inicjatywy Memoriału uchwalona została ustawa o rehabilitacji ofiar represji politycznych, przywracająca cześć setkom tysięcy obywateli byłego ZSRR, a dzień 30 października ustanowiono Dniem Pamięci Ofiar Represji Politycznych.

Od 2005 r. w ramach Stowarzyszenia działa Komisja Polska, której koordynatorem jest Aleksander Gurjanow. Komisja prowadzi badania nad polskimi ofiarami represji sowieckich, w szczególności nad zbrodnią katyńską. Komisja działa również na rzecz sądowej rehabilitacji ofiar zbrodni katyńskiej, udostępnienia Polsce dokumentacji z archiwów rosyjskich i odtajnienia decyzji Głównej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej o umorzeniu 21 września 2004 r. śledztwa katyńskiego.

Wspólnie z Ośrodkiem KARTA Stowarzyszenie realizuje program badawczy „Indeks Represjonowanych”, polegający na stworzeniu całościowej imiennej dokumentacji losów obywateli polskich represjonowanych przez organa władzy sowieckiej w latach 1939–1956.

Dzięki Memoriałowi Polacy uzyskali dostęp do wielu dotychczas niedostępnych dokumentów, przechowywanych w archiwach b. ZSRR, i mogą poznać losy swoich bliskich – ofiar represji sowieckich.

W 2012 roku Stowarzyszenie Memoriał zostało uhonorowane nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej.

Źródło: ipn.gov.pl

do góry