Nawigacja

Aktualności

V Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est... – Rzeczpospolita małych ojczyzn” – Warszawa, 30 czerwca – 1 lipca 2021

Na zgłoszenia referatów czekamy do 15 maja. Zgłoszenia udziału w konferencji bez wystąpienia można nadsyłać do 5 czerwca.

Archiwum IPN zaprasza do udziału w kolejnej konferencji z cyklu „Educare nacesse est...”. Konferencja jest wspólnym projektem Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum IPN, Archiwum Państwowego w Warszawie, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Tematem przewodnim tegorocznej, piątej edycji, będzie historia lokalna i regionalna w edukacji i źródłach historycznych. W programie konferencji przewidziane są również wykłady ekspertów poświęcone m.in. opracowaniu i interpretacji materiałów filmowych, zasadom porządkowania i zabezpieczania domowych archiwów, wykorzystaniu aplikacji komputerowych w archiwum i edukacji oraz projektom edukacyjnym.

Obrady odbywać się będą online w terminie 30 czerwca – 1 lipca 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania udziału  w konferencji. 

W związku ze zmianą tradycyjnej formy obrad konferencyjnych na odbywające się online prosimy, by osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu nadesłały razem z wypełnionym formularzem zgłoszenia także wersję roboczą wystąpienia. Nadesłane teksty zostaną udostępnione przed konferencją jako pliki pdf na stronie internetowej organizatora.

Deklaracje uczestnictwa należy przesyłać na załączonych formularzach na adres  edukacja@warszawa.ap.gov.pl

Na zgłoszenia referatów czekamy do 15 maja. Zgłoszenia udziału w konferencji bez wystąpienia można nadsyłać do 5 czerwca.

Kontakt w sprawie konferencji: magdalena.molczanowska@ipn.gov.pl.

 

do góry