Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

40. rocznica Bydgoskiego Marca 1981 – 19 marca 2021

Współorganizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas obchodów Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN.

Obchody 40. rocznicy Bydgoskiego Marca 1981 z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęły się 19 marca od uroczystej Mszy św. celebrowanej przez JE biskupa Jana Tyrawę w Katedrze Bydgoskiej pw. św. św. Marcina i Mikołaja. Następnie zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Bydgoskiego Marca 1981 przy ul. Jagiellońskiej 3. Punkt kulminacyjnym uroczystości miał miejsce w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

„Komuniści bali się polskiej wsi, nie chcieli się zgodzić na legalizację żadnych organizacji (…). Solidarność stała się pełna, dopiero gdy powstała Solidarność Rolników Indywidualnych. Wszystkie grupy społeczne były reprezentowane, po raz pierwszy dbano o prawa pracowników (…) Jako Prezydent RP dziękuję bohaterom tamtych dni. Dzięki Państwa niezłomnej postawie możemy dziś cieszyć się wolną Polską” – podkreślał w przemówieniu prezydent Andrzej Duda.

„Są dwa podstawowe nakazy naszej europejskiej i chrześcijańskiej cywilizacji – szukaj prawdy i czyń dobro. My, Polacy, dodaliśmy do tego – kochaj swoją Ojczyznę. Te medale, ustanowione przez postanowienie Rady Ministrów mają uczcić ten wielki dar, który został złożony w ręce naszych wolnych pokoleń. Ten wielki dar niepodległości (…). Na Wasze ręce składam podziękowania dla wszystkich działaczy Solidarności, którzy stali u podstaw odzyskania wolnej i solidarnej Rzeczypospolitej” – mówił premier RP Mateusz Morawiecki podczas uroczystości wręczenia medali 100-lecia odzyskania niepodległości w Bydgoszczy.

W trakcie obchodów prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN, został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, za „wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i publicystycznej, za upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski”.

Z kolei Jan Rulewski został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

„Osobiście Panie Prezydencie (…) traktuję to wyróżnienie, Pański gest, tę wizytę, jako znak pokoju” – mówił.

Obchody zwieńczyła prezentacja książki ks. dr. Michała Damazyna pt. „Syn bohaterskiego miasta Bydgoszczy – Jan Michalski”.

Organizatorami uroczystości byli: Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak praz Przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność” Tomasz Jeziorek.

Obchody odbyły się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w stulecie odzyskania niepodległości.

W obchodach, oprócz dyrektora IPN Gdańsk prof. Mirosława Golona, uczestniczyła naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska.

Więcej w transmisji obchodów 40. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 w TVP 3 Bydgoszcz.

Obchody Instytutu Pamięci Narodowej 40. rocznicy Bydgoskiego Marca 1981 z udziałem prezesa IPN odbyły się 16 marca.

 • 40. rocznica Bydgoskiego Marca 1981. Współorganizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas obchodów Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN
 • 40. rocznica Bydgoskiego Marca 1981. Współorganizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas obchodów Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN
 • 40. rocznica Bydgoskiego Marca 1981. Współorganizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas obchodów Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN
 • 40. rocznica Bydgoskiego Marca 1981. Współorganizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas obchodów Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN
 • 40. rocznica Bydgoskiego Marca 1981. Współorganizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas obchodów Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN
 • 40. rocznica Bydgoskiego Marca 1981. Współorganizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas obchodów Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN
 • 40. rocznica Bydgoskiego Marca 1981. Współorganizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas obchodów Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN
 • 40. rocznica Bydgoskiego Marca 1981. Współorganizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas obchodów Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN
 • 40. rocznica Bydgoskiego Marca 1981. Współorganizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas obchodów Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN
 • 40. rocznica Bydgoskiego Marca 1981. Współorganizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas obchodów Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN
 • 40. rocznica Bydgoskiego Marca 1981. Współorganizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas obchodów Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN
 • 40. rocznica Bydgoskiego Marca 1981. Współorganizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas obchodów Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN
 • 40. rocznica Bydgoskiego Marca 1981. Współorganizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas obchodów Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN

Szanowny Panie Profesorze, Drogi Wojtku,

 

członkowie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej składają Tobie najserdeczniejsze gratulacje z okazji odznaczenia przez Pana Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy szczycić się przyjaźnią i możliwością współpracy z tak wspaniałym człowiekiem, niezwykle zasłużonym dla polskiej nauki. Dziękujemy Tobie za odwagę i niezależność myślenia, postawę patriotyczną oraz niestrudzone wychowywanie kolejnych pokoleń polskich uczonych w duchu wartości chrześcijańskich i narodowych. Życzymy Tobie, aby to odznaczenie było zachętą do dalszej pracy i nowych osiągnięć.

 

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

do góry