Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Opozycja przedsierpniowa w Małopolsce – czego jeszcze nie wiemy” – Kraków, 17 czerwca 2021. Zgłoszenia do 31 marca

Zapraszamy do udziału w konferencji „Opozycja przedsierpniowa w Małopolsce – czego jeszcze nie wiemy?”, która odbędzie się 17 czerwca 2021 r. w Krakowie. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2021 r.

W 2021 r. przypada 45. rocznica brutalnie stłumionych robotniczych protestów w Radomiu, Ursusie czy Płocku. Pomoc represjonowanym uczestnikom protestów stała u genezy pierwszych organizacji opozycyjnych sprzed sierpnia 1980 r. – Komitetu Obrony Robotników oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Nawiązując do tej rocznicy chcielibyśmy zachęcić do naukowej dyskusji nad dziejami opozycji przedsierpniowej w Małopolsce.

Zależy nam przede wszystkim na uzupełnieniu dotychczasowego stanu wiedzy o nieznane lub w niewystarczający dotąd sposób opisane inicjatywy opozycyjne z Małopolski sprzed sierpnia 1980 r.

Zachęcamy do zgłaszania tematów referatów z następujących obszarów:

  • Przypadki inicjatyw opozycyjnych z lat 1956-1976 r., zarówno mających wyłącznie lokalny charakter, jak i stanowiących element zjawisk ogólnokrajowych.
  • Małopolskie reakcje na wydarzenia Czerwca 1976 r.
  • Nieznane dotąd aspekty czy epizody z działalności głównych organizacji opozycji przedsierpniowej w Małopolsce (KOR, ROPCiO, SKS, KPN).
  • Inne inicjatywy opozycyjne z okresu między Czerwcem 1976 r. a Sierpniem 1980 r. (takie jak np. Akcja na rzecz Niepodległości, Akademicki Ruch Odnowy, Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy, Instytut Katyński, Prywatna Inicjatywa Krakowska).

W szczególności jesteśmy zainteresowani referatami dotyczącymi wyżej wymienionych inicjatyw poza Krakowem, w innych miejscowościach Małopolski (Tarnów, Nowy Sącz i mniejsze miasta).

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu konferencji artykułów powstałych na bazie referatów. Od uczestników nie będzie pobierana opłata konferencyjna.

Propozycje referatów oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać do 31 marca 2021 r. na adresy e-mail koordynatorów konferencji:

do góry