Nawigacja

Видання IPN укр

50. rocznica Grudnia '70

Zapalimy znicze na grobach wszystkich ofiar Grudnia '70. Akcja Oddziału IPN w Gdańsku i Szczecinie

W 50. rocznicę Grudnia '70 Instytut Pamięci Narodowej zainicjował akcję uczczenia pamięci ofiar Grudnia '70. Już od wielu dni pracownicy IPN odwiedzają miejsca ich doczesnego spoczynku. Pragniemy, aby w dniu głównych uroczystości na każdym grobie był już zapalony symboliczny znicz.

Większość ofiar Grudnia '70, zamordowanych w Gdańsku i Gdyni, pochowanych zostało na trójmiejskich nekropoliach. Groby ofiar znajdują się także w Elblągu i kilku mniejszych miejscowościach na terenie naszego oddziału. Ponieważ niektóre groby znajdują się na przeciwległym krańcu Polski, dlatego w naszej akcji uczestniczą Oddziały IPN w Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie. 

Poniżej znajduje się lista ofiar Grudnia '70 z naszego rejonu, z wyszczególnieniem miejscowości pochówku. Bardziej szczegółowe informacje zamieściliśmy także przy opisach zdjęć.

Gdańsk

 • Jerzy Matelski
 • Józef Pawłowski
 • Kazimierz Stojecki 
 • Matelski Jerzy (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku). W akcji wziął udział prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku
  Matelski Jerzy (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku). W akcji wziął udział prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku
 • Pawłowski Józef (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku)
  Pawłowski Józef (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku)
 • Stojecki Kazimierz (Cmentarz św. Franciszka w Gdańsku)
  Stojecki Kazimierz (Cmentarz św. Franciszka w Gdańsku)

 

Gdynia

 • Brunon Drywa
 • Apolinary Formela 
 • Zygmunt Gliniecki 
 • Jan Kałużny 
 • Zygmunt Polito 
 • Stanisław Sieradzan 
 • Jerzy Skonieczka 
 • Zbigniew Wycichowski 
 • Janusz Żebrowski
 • Drywa Brunon (Cmentarz Witomiński w Gdyni)
  Drywa Brunon (Cmentarz Witomiński w Gdyni)
 • Formela Apolinary (Cmentarz Witomiński w Gdyni)
  Formela Apolinary (Cmentarz Witomiński w Gdyni)
 • Gliniecki Zygmunt (Cmentarz św. Mikołaja w Leszczynkach)
  Gliniecki Zygmunt (Cmentarz św. Mikołaja w Leszczynkach)
 • Kałużny Jan (Cmentarz Witomiński w Gdyni)
  Kałużny Jan (Cmentarz Witomiński w Gdyni)
 • Polito Zygmunt (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku)
  Polito Zygmunt (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku)
 • Sieradzan Stanisław (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku)
  Sieradzan Stanisław (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku)
 • Skonieczka Jerzy (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku)
  Skonieczka Jerzy (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku)
 • Wycichowski Zbigniew (Cmentarz Witomiński w Gdyni)
  Wycichowski Zbigniew (Cmentarz Witomiński w Gdyni)
 • Żebrowski Janusz (Cmentarz św. Mikołaja w Leszczynkach)
  Żebrowski Janusz (Cmentarz św. Mikołaja w Leszczynkach)

 

Elbląg

 • Zbigniew Godlewski 
 • Waldemar Rebinin
 • Marian Sawicz 
 • Sawicz Marian (Cmentarz Komunalny Agrykola w Elblągu)
  Sawicz Marian (Cmentarz Komunalny Agrykola w Elblągu)
 • Godlewski Zbyszek (Cmentarz Komunalny Agrykola w Elblągu)
  Godlewski Zbyszek (Cmentarz Komunalny Agrykola w Elblągu)
 • Rebinin Waldemar (Cmentarz Komunalny Agrykola w Elblągu)
  Rebinin Waldemar (Cmentarz Komunalny Agrykola w Elblągu)

 

Sopot

 • Bogdan Sypka
 • Waldemar Zajczonko
 • Sypka Bogdan (Cmentarz Parafialny w Sopocie)
  Sypka Bogdan (Cmentarz Parafialny w Sopocie)
 • Zajczonko Waldemar (Cmentarz Parafialny w Sopocie)
  Zajczonko Waldemar (Cmentarz Parafialny w Sopocie)

 

Wejherowo

 • Zbigniew Nastały
 • Marian Wójcik 
 • Nastały Zbigniew (Cmentarz parafialny Nowy w Wejherowie)
  Nastały Zbigniew (Cmentarz parafialny Nowy w Wejherowie)
 • Wójcik Marian (Cmentarz Parafialny Nowy w Wejherowie)
  Wójcik Marian (Cmentarz Parafialny Nowy w Wejherowie)

 

Goręczyno

 • Ludwik Piernicki
 • Piernicki Ludwik (Cmentarz Parafialny w Goręczynie)
  Piernicki Ludwik (Cmentarz Parafialny w Goręczynie)

 

Krasna Łąka (pow. sztumski)

 • Stefan Mosiewicz
 • Mosiewicz Stefan (Cmentarz Parafialny w Krasnej Łące)
  Mosiewicz Stefan (Cmentarz Parafialny w Krasnej Łące)
 • Mosiewicz Stefan (Cmentarz Parafialny w Krasnej Łące)
  Mosiewicz Stefan (Cmentarz Parafialny w Krasnej Łące)

 

Lalkowy (pow. starogardzki)

 • Andrzej Perzyński
 • Perzyński Andrzej (Cmentarz Parafialny w Lalkowych)
  Perzyński Andrzej (Cmentarz Parafialny w Lalkowych)
 • Perzyński Andrzej (Cmentarz Parafialny w Lalkowych)
  Perzyński Andrzej (Cmentarz Parafialny w Lalkowych)

 

Skępe (pow. Lipno)

 • Stanisław Lewandowski
 • Lewandowski Stanisław (Cmentarz Parafialny w Skępe)
  Lewandowski Stanisław (Cmentarz Parafialny w Skępe)
 • Lewandowski Stanisław (Cmentarz Parafialny w Skępe)
  Lewandowski Stanisław (Cmentarz Parafialny w Skępe)

 

Broniszewo (pow. Konin) – dzięki wsparciu Oddziału IPN w Poznaniu

 • Jerzy Kuchcik
 • Kuchcik Jerzy (Cmentarz Parafialny w Broniszewie)
  Kuchcik Jerzy (Cmentarz Parafialny w Broniszewie)
 • Kuchcik Jerzy (Cmentarz Parafialny w Broniszewie)
  Kuchcik Jerzy (Cmentarz Parafialny w Broniszewie)

 

Olszanica (pow. Leski) – dzięki wsparciu Oddziału IPN w Rzeszowie

 • Jan Polechońki
 • Polechońki Jan (Cmentarz Parafialny w Olszanicy)
  Polechońki Jan (Cmentarz Parafialny w Olszanicy)
 • Polechońki Jan (Cmentarz parafialny w Olszanicy)
  Polechońki Jan (Cmentarz parafialny w Olszanicy)

 

Kraśnik – dzięki wsparciu Oddziału IPN w Lublinie

 • Józef Widerlik
 • Widerlik Józef (Cmentarz Parafialny w Kraśniku)
  Widerlik Józef (Cmentarz Parafialny w Kraśniku)

 

Wrocław – dzięki wsparciu Oddziału IPN we Wrocławiu

 • Kazimierz Zastawny
 • Zastawny Kazimierz (Cmentarz Brochowski we Wrocławiu)
  Zastawny Kazimierz (Cmentarz Brochowski we Wrocławiu)
 • Zastawny Kazimierz (Cmentarz Brochowski we Wrocławiu)
  Zastawny Kazimierz (Cmentarz Brochowski we Wrocławiu)

 

Akcję uczczenia ofiar Grudnia '70, poprzez zapalenie zniczy na ich grobach, przeprowadza także Oddział IPN w Szczecinie.

 • Drywa Brunon (Cmentarz Witomiński w Gdyni)
 • Formela Apolinary (Cmentarz Witomiński w Gdyni)
 • Gliniecki Zygmunt (Cmentarz św. Mikołaja w Leszczynkach)
 • Kałużny Jan (Cmentarz Witomiński w Gdyni)
 • Kuchcik Jerzy (Cmentarz Parafialny w Broniszewie)
 • Kuchcik Jerzy (Cmentarz Parafialny w Broniszewie)
 • Lewandowski Stanisław (Cmentarz Parafialny w Skępe)
 • Lewandowski Stanisław (Cmentarz Parafialny w Skępe)
 • Matelski Jerzy (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku). W akcji wziął udział prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku
 • Mosiewicz Stefan (Cmentarz Parafialny w Krasnej Łące)
 • Mosiewicz Stefan (Cmentarz Parafialny w Krasnej Łące)
 • Nastały Zbigniew (Cmentarz parafialny Nowy w Wejherowie)
 • Pawłowski Józef (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku)
 • Perzyński Andrzej (Cmentarz Parafialny w Lalkowych)
 • Perzyński Andrzej (Cmentarz Parafialny w Lalkowych)
 • Piernicki Ludwik (Cmentarz Parafialny w Goręczynie)
 • Polechońki Jan (Cmentarz Parafialny w Olszanicy)
 • Polechońki Jan (Cmentarz parafialny w Olszanicy)
 • Polito Zygmunt (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku)
 • Sieradzan Stanisław (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku)
 • Skonieczka Jerzy (Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku)
 • Stojecki Kazimierz (Cmentarz św. Franciszka w Gdańsku)
 • Sypka Bogdan (Cmentarz Parafialny w Sopocie)
 • Widerlik Józef (Cmentarz Parafialny w Kraśniku)
 • Wójcik Marian (Cmentarz Parafialny Nowy w Wejherowie)
 • Wycichowski Zbigniew (Cmentarz Witomiński w Gdyni)
 • Zajczonko Waldemar (Cmentarz Parafialny w Sopocie)
 • Zastawny Kazimierz (Cmentarz Brochowski we Wrocławiu)
 • Zastawny Kazimierz (Cmentarz Brochowski we Wrocławiu)
 • Żebrowski Janusz (Cmentarz św. Mikołaja w Leszczynkach)
 • Sawicz Marian (Cmentarz Komunalny Agrykola w Elblągu)
 • Godlewski Zbyszek (Cmentarz Komunalny Agrykola w Elblągu)
 • Rebinin Waldemar (Cmentarz Komunalny Agrykola w Elblągu)
do góry