Nawigacja

Видання IPN укр

50. rocznica Grudnia '70

Uroczyste otwarcie wystawy IPN „Powstanie Grudniowe 1970 roku” – Gdańsk, 16 grudnia 2020

Prezentacji dokonał prezes IPN dr Jarosław Szarek. Publikujemy harmonogram otwarcia wystaw w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu.

Na Placu Solidarności 16 grudnia prezes IPN dr Jarosław Szarek, w obecności przedstawicieli „Solidarności” oraz licznych mediów, zaprezentował najnowszą szczecińsko-gdańską wystawę „Powstanie Grudniowe 1970 roku”.

– „Nie płaczcie matki, to nie na darmo” – to słowa „Ballady o Janku Wiśniewskim”. I rzeczywiście dziesięć lat po Grudniu ‘70, z krwi wówczas przelanej, zrodziła się wolność, zrodziła się Solidarność – mówił prezes IPN.

– Wystawa „Powstanie Grudniowe 1970 roku” pokazywana jest w Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Elblągu. To wyraz hołdu dla bohaterów Grudnia ’70 – dodał.

– Gdańska ekspozycja prezentowana jest w jakże symbolicznym miejscu, przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970. Świat pracy pamiętał, budowa takiego upamiętnienia, była jednym z pierwszych postulatów zarówno w Szczecinie, jak i w Gdańsku – oddać cześć tym, którzy polegli w roku 1970. I ten pomnik powstał, dokładnie w dziesiątą rocznicę. To wyraz przestrogi, by polska krew nigdy więcej nie była przelewana. Ale tej przestrogi komunistyczna władza nie posłuchała i w grudniu 1981 roku ponownie przelała się krew m.in. w kopalni Wujek. W Gdańsku został zamordowany młody chłopak Antoni Browarczyk – dodał.

– Takie wystawy, w takich miejscach, służą temu, aby pokazywać rzeczywistość taką, jaka ona była. By pokazywać fakty, by dziękować rodzinom ofiar, skłaniać głowy przed zabitymi i mówić, że nie ma końca dla potępienia zbrodniarzy. Potępienia tych, którzy dopuścili się najcięższej zbrodni. Dziękuję za głoszenie prawdy Instytutowi Pamięci Narodowej – podkreślił Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

  • Uroczyste otwarcie wystawy IPN „Powstanie Grudniowe 1970 roku”  z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka
  • Uroczyste otwarcie wystawy IPN „Powstanie Grudniowe 1970 roku”  z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka

Najnowsza szczecińsko-gdańska wystawa „Powstanie Grudniowe 1970 roku” prezentuje historię robotniczego protestu w grudniu 1970 roku. Według oficjalnych danych zginęło wówczas 45 osób, a setki zostało rannych.  Wydarzenie, które w istotny sposób wpłynęło na historię PRL, przedstawione zostało w ujęciu ogólnokrajowym; ukazuje strajki w Gdańsku, Szczecinie i pozostałych miejscach. Jedna z plansz poświęcona została na reakcje świata wobec protestu, w tym przez pryzmat niepublikowanych dotąd w Polsce artykułów.

Prezentacja ekspozycji odbędzie się równolegle w czterech lokalizacjach: 

  • Gdańsk, Plac Solidarności 11.12.2020-7.01.2021
  • Gdynia, Skwer Kościuszki 11.12.2020-7.01.2021
  • Elbląg, Plac Solidarności 15.12.2020-7.01.2021
  • Szczecin, Plac Adama Micki​ewicza (Park Żeromskiego) 2.12.2020-30.03.2021

Ze względu na sytuację epidemiczną zachęcamy do indywidualnych spacerów oraz zapoznania się z ekspozycją online.

16 grudnia o godz. 14.00 na Placu Solidarności w Gdańsku odbędzie się prezentacja wystawy z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka. Prezes IPN otworzy również wystawę 17 grudnia o godz. 14.00 na Skwerze Kościuszki w Gdyni oraz 18 grudnia o godz. 13.00 przy Pomniku Ofiar Grudnia na Placu Solidarności w Elblągu. Wszystkie prezentacje ze względu na warunki epidemiczne będą zamknięte dla publiczności.

Wystawę przygotował zespół historyków i edukatorów z Oddziału IPN w Gdańsku i Szczecinie w składzie:

Idea wystawy: prof. dr hab. Mirosław Golon, dr Paweł Skubisz
Kurator wystawy: dr hab. Sebastian Ligarski
Projekt graficzny: Maciej Frycz
Autorzy tekstów: dr Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski, Bartosz Januszewski, dr Sebastian Kaniewski, dr hab. Sebastian Ligarski, dr Paweł Miedziński
Współpraca: dr Filip Gańczak, dr hab. prof. UZ Tytus Jaskułowski, dr Paweł Piotrowski, Magdalena Ruczyńska, Michał Ruczyński
Recenzenci: dr Konrad Knoch, Karol Czechowicz
Redakcja: Ewa Pankanin
Korekta: Dorota Białas-Kosińska

Ekspozycja składa się z 32 plansz (zgrupowanych w 8 ekspozytorach).

do góry