Nawigacja

O Czasopiśmie

Tom 7/2014

 • Przegląd Archiwalny Tom 7
  Przegląd Archiwalny Tom 7

SPIS TREŚCI:

I. ARCHIWUM I ZASÓB

 • Maciej Melon
  Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Fundacji Ośrodka KARTA
 • Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
  Akta Zarządu II Sztabu Generalnego WP z lat 1944–1956 w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 • Radosław Morawski, Maciej Tański,
  Fonoteka archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i jej archiwizacja z wykorzystaniem programu ZEUS
 • Mariusz Kwaśniak
  Elektroniczne bazy danych Służby Bezpieczeństwa

II. AKTOZNAWSTWO

 • Switłana Laskowska
  Zasady ewidencji operacyjnej „elementu politycznie niepewnego” w sowieckich organach WUCzK–GPU–OGPU w latach 1918–1934
 • Waldemar Mikulski
  Ewidencja imienna członków Polskiej Partii Robotniczej zachowana po Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego
 • Anna Olesińska
  „Charakterystyki” organizacji niepodległościowych wytworzone przez Wydział „C” KW MO/WUSW w Białymstoku w latach 1972–1990
 • Jolanta Brzozowska
  Charakterystyka akt operacyjnych o sygnaturze archiwalnej „II” wytworzonych przez Wydział III KW MO/WUSW w Suwałkach w latach 1975–1989
 • Izabela Kuna
  Sprawa obiektowa „Parlament”. Dokumentacja kontroli operacyjnej wyborów do Sejmu Kontraktowego w województwie suwalskim
 • Marzena Szczepaniak-Nawrot
  Mikrofilmowanie dokumentacji aktowej w KW MO/WUSW w Poznaniu

III. HISTORIA I USTRÓJ

 • Urszula Gierasimiuk
  Kobiety – funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku w pierwszych latach działalności (zarys problematyki)
 • Joanna Karbarz-Wilińska
  „Wróg ustroju”. Działalność opozycyjna w latach osiemdziesiątych XX wieku i represje władz wobec Ewy Kuberny
 • Adam Kochajkiewicz
  „Rotmistrz”, „Wuj”, „Hrabia Lolo”. Andrzej Rzeszotarski w dokumentach aparatu represji
 • Dariusz Burczyk
  Specjalny Sąd Karny w Gdańsku (1945–1946). Przyczynek do monografii
 • Elżbieta Pietrzyk
  Nowe przepisy prawne a przestępstwa polityczno-gospodarcze w latach 1944–1947 na przykładzie Krakowa

IV. DOKUMENTY

 • Wojciech Kujawa
  Służba Bezpieczeństwa w krainie śniegu
 • Dominik Sokołowski
  Lech Bądkowski w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa PRL
 • Piotr Szczęsny
  Umiejscowienie wydziałów łączności w strukturach Służby Bezpieczeństwa w latach osiemdziesiątych w świetle pisma gen. Konrada Straszewskiego z 2 stycznia 1984 r. oraz Decyzji nr 04 ministra spraw wewnętrznych gen. Czesława Kiszczaka z 6 kwietnia 1989 r.

V. DYSKUSJE I POLEMIKI

 • Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci z 13 lutego 1945 r. Analiza krytyczna dokumentu, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2012, t. 5, s. 129–190 (Radosław Kurek)
 • Odpowiedź Radosławowi Kurkowi (Antoni Zieliński)

VI. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Jak ukraińską inteligencję „powalono na kolana”. O dwóch wydawnictwach źródłowych z archiwów służb specjalnych: Ukrajinśka intelihencija і włada. Zwedennja sekretnoho widdiłu DPU USRR 1927–1929 rr., red. W.M. Danyłenko, Kijów 2012, ss. 756 oraz Wyrok Ukrajinśkij rewoluciji: „Sprawa CK UPSR”. Naukowo-dokumentalne wydannja, red. T. Ostaszko i S. Kokin, Kijów 2013, ss. 688 (Jurij Szapował)
 • Zawstydzona Klio. Uwagi na marginesie publikacji źródłowej Marzec '68 w Łodzi (Jerzy Szczęsny, Józef Śreniowski)

VII. KRONIKA

Konferencja „Zagłada ludności wschodnich województw II RP w latach II wojny światowej dokonana przez ukraińskich nacjonalistów – w 70. rocznicę krwawej niedzieli wołyńskiej”. Kraków, 10 lipca 2013 r. (Przemysław Nagel)

Sympozjum „Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej”. Warszawa, 29 listopada 2013 r. (Michał Kopczyński)

WYKAZ SKRÓTÓW ARCHIWALNYCH

INFORMACJA O AUTORACH

SUMMARIES

do góry