Nawigacja

O Czasopiśmie

Tom 10/2017

SPIS TREŚCI

I. ZASÓB ARCHIWAlNY
 • Stefan Białek
  Matryce do maszyny adresującej w zasobie archiwalnym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Przyczynek do historii zakładu zbrojeniowego Friedrich Krupp Berthawerk w Laskowicach Oławskich
 • Ryszard Ziobroń
  „Cichy” bohater. Historia jednego znaleziska archiwalnego
 • Wojciech Kujawa
  Materiały dotyczące Iranu i jego obywateli po II wojnie światowej w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Rekonesans badawczy

II. ŹRÓDŁOZNAWSTWO

 • Anna Czocher
  „Zagubiona codzienność” – problemy z wykorzystaniem materiałów pamiętnikarskich w badaniach codzienności okupacyjnej na przykładzie Krakowa (spostrzeżenia na marginesie badań) 

III. HISTORIA I USTRÓJ

 • Wiktoria Okipniuk 
  Działalność misji Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża na Ukrainie (listopad 1919 r. – kwiecień 1920 r.)
 • Joanna Karbarz-Wilińska
  Ukraiński Centralny Komitet w latach 1940–1945. Przyczynek do badań nad sytuacją Ukraińców w Generalnym Gubernatorstwie
 • Piotr Rybarczyk
  Zimna wojna na polskiej prowincji. Zwalczanie działalności szpiegowskiej NATO w województwie bydgoskim w latach sześćdziesiątych w świetle dokumentacji kontrwywiadu cywilnego PRL 
 • s. Małgorzata Krupecka USJK
  Warszawska Pielgrzymka Piesza w świetle dokumentów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa znajdujących się w zbiorach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie 

IV. DOKUMENTY

 • Barbara Bojaryn-Kazberuk
  „Wykonując waszą dyrektywę…”. Raport do Józefa Stalina o Obławie Augustowskiej
 • Robert Witak
  Włodzimierz Bączkowski oczami CIA. Raport informacyjny z 10 maja 1949 r. 
 • Tadeusz Ruzikowski
  (Nad)gorliwość gorsza od…? Relacja płk. Józefa Dziemidoka o jego służbie w SB złożona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

V. KRONIKA

 • Konferencja naukowa „Dotyk Katynia. Zbrodnia katyńska w perspektywie międzynarodowej. Polityka, tożsamość, narracje”. Warszawa, 23 listopada 2017 r. 
  (Aneta Herman)

VI. RECENZJE

 • Dariusz Grot, Ku przeszłości otwartej. Dostępność archiwów państwowych w Polsce w latach 1918–2014, Warszawa 2015, ss. 353 
  (Rafał Leśkiewicz)

WYKAZ SKRÓTÓW ARCHIWAlNYCH

INFORMACJA O AUTORACH
do góry