Nawigacja

O Czasopiśmie

Tom 11/2018

SPIS TREŚCI

I. ARCHIWUM

 • Szymon Czwarno, Wojciech Kujawa
  Archiwum rodzinne Ewy i Jerzego Stolarskich przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Archiwum Pełnego Pamięci
 • Bartosz Kapuściak
  Celowe niszczenie czy przepisowe brakowanie? Glosa w sprawie nieistniejących materiałów po Głównym Zarządzie Informacji i Wojskowej Służbie Wewnętrznej
 • Rafał Dyrcz
  Zmiany w przepisach dotyczących udostępniania badaczom i publicystom akt z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000–2017

II. ZASÓB ARCHIWALNY

 • Krzysztof Busse
  Praktyka postępowania z dokumentacją funduszu operacyjnego na przykładzie zachowanego zasobu archiwalnego po KW MO/WUSW w Radomiu (1975–1990)
 • Mateusz Kubicki
  Zbrodnia na terenie Lasu Szpęgawskiego w ankietach Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku

III. HISTORIA I USTRÓJ

 • Marek Węgrzyn
  Julagi. Zapomniane obozy pracy dla Żydów na terenie Krakowa (1942–1943)
 • Dariusz Burczyk
  Uczestniczki podziemia niepodległościowego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku
 • Arkadiusz Kutkowski
  Historia pewnej prowokacji. Sprawa Zofii Kuszyńskiej
 • Grzegorz Wołk
  Konfederacja Polski Niepodległej w Wielkopolsce (1979–1989)

IV. DOKUMENTY

 • Łukasz Grabowski
  Organizacja i zadania Departamentu Wojsk Ochrony Pogranicza w świetle dwóch instrukcji wprowadzonych w 1946 r.
 • Magdalena Dźwigał, Łukasz Skubisz
  Zamieszki z udziałem junaków Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” i ludności cywilnej w Szczecinie z 1 sierpnia 1948 r. w świetle materiałów źródłowych
 • Elżbieta Romanowska
  Notatka pierwszego prokuratora Najwyższego Trybunału Narodowego Stefana Kurowskiego dotycząca sytuacji w Ministerstwie Sprawiedliwości (1944–1948)
 • Patryk Pleskot
  Polska po „odwilży” w oczach angielskiego dziennikarza. List Fredericka Scotta Willsa z marca 1958 r
 • Bartłomiej Noszczak
  Ramowy plan Centralnego Zespołu Koordynacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczący zabezpieczenia państwowych i kościelnych uroczystości jubileuszowych w 1966 r
 • Krzysztof Kolasa, Sebastian Pilarski
  Proces działaczy NSZZ „Solidarność” z Tomaszowa Mazowieckiego jako przykład represyjnej działalności sądownictwa powszechnego w okresie stanu wojennego

V. RECENZJE

 • Bartosz Nowożycki, Teoria i praktyka archiwistyki USA, Warszawa 2017, ss. 285
  (Rafał Leśkiewicz)
 • Pomnikowa Michalina? Uwagi na marginesie książki P. Ossowskiego, Czerwona Michalina. Michalina Tatarkówna-Majkowska. Prządka – działaczka – łodzianka, Łódź 2017, ss. 300
  (Andrzej Czyżewski)
 • „Bohaterskim lotnikom sowieckim…”. Nowe materiały archiwalne dotyczące „wyzwalania” Polski odtajnione przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej
  (Dominik Szulc)

VI. KRONIKA

 • Sympozjum naukowe „Problemy archiwalnych systemów informatycznych”. Łódź, 16–17 października 2017 r.
  (Michał Kopczyński)
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ruch komunistyczny w Drugiej Rzeczypospolitej. Stan badań, perspektywy badawcze”. Kraków, 7–8 listopada 2017 r.
  (Piotr Kilańczyk)

VII. IN MEMORIAM

 • Edita Jankauskiene (1965–2017)
  (Margarita Chilińska)

WYKAZ SKRÓTÓW ARCHIWALNYCH

INFORMACJA O AUTORACH

do góry