Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie odznaczeń państwowych, Krzyży Wolności i Solidarności, uczestnikom Poznańskiego Czerwca 1956 – Poznań, 27 czerwca 2016

27 czerwca 2016 roku, w przeddzień 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956, w Sali Wielkiej Centrum Kultury „Zamek”, podczas spotkania uczestników i kombatantów Poznańskiego Czerwca '56 i ich rodzin z władzami wojewódzkimi i miejskimi, odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Odznaczeń państwowych, które Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, przyznaje za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Odznaczenia, w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, wręczył działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1990 prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Łukasz Kamiński. 

Odznaczeni zostali:

Pośmiertnie odznaczeni zostali:

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm w 2010 r. dla uhonorowania osób, które w latach 1956-89 „mimo zagrożenia bezpośrednimi represjami, zasłużyły się czynnie dla odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości i suwerenności oraz dla obrony praw człowieka i obywatela w PRL”. Z wnioskiem o odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności występuje do prezydenta prezes IPN z inicjatywy własnej lub organizacji społecznych i zawodowych. Odznaczenie nawiązuje do Krzyża Niepodległości, czyli odznaczenia, które II Rzeczpospolita ustanowiła, by uhonorować tych, którzy walczyli o niepodległość w 1918 roku. Krzyż Wolności i Solidarności jest symbolem wdzięczności dla tych, którym zawdzięczamy naszą wolność.

do góry